Fri fra angst!

Av Einar Kristoffersen. 

Dine buds vei vil jeg løpe. For du frir mitt hjerte fra angst. Sal 119:32

Det som loven med sitt strenge krav aldri kunne virke, det virker evangeliet! - Det som frir ditt hjerte fra angst!

Er det ikke nettopp slik du har opplevd det? Du har gått engstelig under bud og krav, det var likesom noe der inne som aldri kunne falle helt til ro, for du kjente på anklager og krav - alltid var det for lite det du bidro med, alltid kom du til kort, alltid var det så mye synd og svikt å spore, aldri var det noe som var helt rent i ditt liv. - Og så kjente du på den indre dom som følger av dette! - Men så fikk du ved Åndens nåde åpnet dine øyne for Ham som har ordnet din sak innfor Gud! «Hør, min engstelige venn,» sier Han, «jeg har tatt meg av din sak, alt ditt er lagt på meg, og alt mitt er gitt deg!»

Da ble du fri fra all angst! - Da fikk du LYST til å gjøre Guds bud!

Slik har det også vært siden i ditt kristenliv, det er alltid denne veien - du engstes ved å se deg selv i Guds lovs lys, og du fris ut ved Ordet om korset!

Også nå skal du få høre: Ordet om korset gjelder akkurat nå i denne stund! Får du tro det, så erfarer du salmistens beskrivelse her - ditt hjerte fris fra all angst, og du får glede og fred i stedet.

Det er dette så mange av dem som kaller seg ved kristennavnet ikke har sett - tragisk nok - og strever og arbeider derfor i stedet under loven, som om den ikke allerede var oppfylt!

Den som har fått skue inn i evangeliets herlighet derimot, har nettopp fått se dens fullkomne oppfyllelse i Jesus, vår frelser, og gjør den derfor nå med glede - for dens krav, det er oppfylt!

Kommentarer