Gå inn!

Av Einar Kristoffersen. 

- og du skal gå inn i arken - . 1 Mos 6:18

Ja, gå inn! - gå inn nå! Dette er Herrens rop til deg i dag, du som ennå ikke er kommet til klarhet i ditt gudsforhold. «I dag, om dere hører Hans røst, da forherd ikke deres hjerter -» (Hebr 3:15).

I dag! - For hva vet vel du om i morgen? - Da kan jo Herrens dør være lukket etter Hans folk, slik arkens port ble lukket etter Noah og hans familie. Og det var Herren som lukket etter ham. (1 Mos 7:16). Og hør Jesu ord om dette: «Han som lukker opp og ingen lukker igjen, og som lukker igjen og ingen lukker opp!» (Åp 3:7).

Dette er et ufattelig trøstens ord for den som opplever seg så fallen og ubehjelpelig, men har tatt sin tilflukt til Jesus: Ingen kan lukke igjen den dør Han har åpnet for deg! - Men det er også en svær advarsel til den som ennå står utenfor: Ingen kan lukke opp, dersom Han har lukket igjen!

Hør det i dag: Gå inn i arken, for det er åpnet for deg, hvem du så er! Du skal få regne med Jesus!

Men vil du heller velge synden og/eller din egen vei til frelse, så er historien om Noah og arken velkjent nok for deg: Ingen andre enn de som gikk inn på Herrens ord ble berget! Men de ble også løftet over dommen, og kunne trede ut på en ny jord etter at dommen hadde gått forbi! Det er et forbilde for oss!

Kommentarer