Når Menneskesønnen kommer

Av Øivind Andersen. 

"Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone. Og alle folkeslag skal samles for hans åsyn." Matt 25, 31-32

Da Guds Sønn trådte inn i verden og lot seg føde av en kvinne, ble han et virkelig menneske. Han kalte seg selv for Menneskesønnen. Det er et hebraisk uttrykk og betyr mennesket.

Som menneske levde han vårt liv, gjorde våre gjerninger, døde vår død, og sonet med sitt blod for alle menneskers synd. Som menneske stod han opp igjen av graven til vår rettferdiggjørelse. Som menneske fór han opp til himmelen og tok plassen ved Faderens høyre hånd.

Alt dette er skjedd for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.

Men de som ikke tror på Jesus, har ikke det evige liv. [Joh 3, 36; 1 Joh 5, 12] De fleste mennesker bryr seg i det hele tatt ikke om Guds ord, og det som vi kristne forkynner. De tror ikke at det er noen realitet i det.

Men en dag kommer Jesus igjen. Da kommer han også som Menneskesønnen.

Da kommer han, synlig for alle, i sin herlighet og sitt velde, og med alle sine engler. Da skal han sitte på sin herlighets trone!

Da hender noe som de vantro ikke regner med og tenker på: Alle folkeslag skal samles for Jesu herlighets trone. Det er ikke spørsmål om de her regner med det eller ikke, for dette kommer til å skje!

Hvert eneste menneske kommer til å stå der!

Hva slags dag blir vel dette for dem som ikke har regnet med at den noen sinne ville komme?

Det blir en forferdelsens dag for dem som ikke tror på Jesus. Når den nærmer seg og menneskene skjønner at det allikevel var Bibelen og de kristne som hadde rett, og at Jesus virkelig kommer igjen, da skal de rope til fjellene: "Fall over oss! og til haugene: Skjul oss!" [Luk 23, 30. Se også Åp 6, 16 og Hos 10, 8.]

Stans opp for dette, du som ikke er en kristen. Vend om før det er for sent!

Kommentarer