NATO klargjør MASSIVE angrep, Putin slår alarm

Av Dan Odfjell. 

Synes USAs propaganda mot Russland djevelsk?
 
For slik, gjennom vestlige media, har USAs vunnet propagandakrigen også her hos oss i Syd Amerika, men ikke med de største landene i Østen som virkelig teller. Jeg har tidligere vært en USA-beundrer, og jeg husker fra den andre verdenskrigs slutt da amerikanerne bekjempet Hitler regimet. Og jeg har siden, som voksen, arbeidet i USA og har hatt stor respekt for USA. Men etter Biden-regimet har jeg dessverre måttet ta avstand, og er sikkert ikke alene om det. 
 
Jeg har også arbeidet i Øst-Europa, men ikke med nok sikkerhet til å kunne uttale meg for bastant. Men kommer en utenfor de store byene på begge sider av det gamle jernteppet, er den alminnelige mann og kvinne gode, familiekjære og arbeidsomme. Dog, jeg oppfatter Vestens harde retorikk nå mot Russland som preget av uforstand og USAs imperialistiske hensikter. Den fulle sannhet kommer nok frem etter hvert, men mht krigen i Ukraina anser jeg USA som den hovedansvarlige. 
 
Europa er nær forsvarsløst og sprikende og derfor relativt lett for USA å kunne dominere og, ikke minst, å kunne dirigere gjennom kontrollen over Nato, et etter hvert alt annet enn et passivt Nato. Eksemplene er mange på USA og deres regime-skiftende og aggressive hensikter, dog med få, om noen spesielt vellykkede resultater. Tvert imot, mye lidelse har fulgt i USAs krigerske fotspor. Spørsmålet er hva hadde skjedd om USA hadde overlatt langt mer til fremmedes selvstyre og eget herredømme. Det vil vi aldri helt kunne få svar på.
 
Mange mistenker USAs militær-industrielle kompleks og «haukene» i Washington, som med ønske om å selge sine våpen, som en intern mektig USA maktfaktor. Der er sikkert noe i dette uten at jeg føler meg kvalifiserte til å forklare realitetene. I det hele tatt, der er krefter og hensikter som vi alminnelige ikke kjenner til. I tillegg kommer politiske aspekter hvor der er eksempler på at ekstern krig er nyttig av innenrikspolitiske grunner. Det synes nå å dirigere Biden-regimet som har bruk for «oppmerksomhet» vekk fra sine interne problemer.
 
Men det gjenstår nå bare dager før mellomvalgene i USA avholdes, og har ikke den tredje verdenskrig med atom våpen påbegynt før den tid, er det kanskje sannsynlig at den største faren for Europa er over for denne gang. Hvordan Ukraina krigen skal kunne avsluttes, gjenstår å se. Men uansett synes Europa å være på vei inn i en vanskelig vinter og med konsekvensene av de innførte Russland-sanksjoner som Europa selvskadelige. I tillegg har EU store interne problemer og skrantende økonomiske utsikter. EU-byggverket kan rase sammen.
 
I det hele tatt, verden som helhet synes stilt opp mot alvorlige økonomiske problemer med mye gjeld og en økende inflasjon og høyere renter. Av hensyn til den norske befolkningen er det å håpe at regjeringen kutter ned på milliard-utbetalingene til resten av verden og tar hensyn til og beskytter sin egen befolkning. Vår oljeformue kan svinne superraskt om verden får de harde 30-årene på ny. Vi kan uansett ikke redde verden, den pretensjonen må dagens regjering legge kjapt av seg for ikke å dumme seg ytterligere ut. 
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattan

Fra Redacted, tipset av Amund Garfors. 


Amerikanske tropper er faktisk på bakken i Ukraina, ifølge flere amerikanske medier. En tjenestemann i Pentagon sier at amerikanske tropper «overvåker NATOs våpenleveranser». Det er en ganske vag beskrivelse av det vi ble forsikret om at ikke ville skje. Vi snakker om dette skumle oppdraget med oberst Douglas MacGregor. 


Kommentarer