Riket fås!

Av Einar Kristoffersen. 

Frykt ikke, du lille hjord! For det har behaget deres Far å gi dere riket. Luk 12:32

Ja, Han vil gi oss riket! - Det er riktig et nådeord! - Og det er Guds nådeord dette!

Mennesket tenker alltid at Guds rike er noe en må fortjene - og her spenner det helt fra dem som har avvist å leve opp til noe slikt, som ikke engang har forsøkt, via dem som mener at Gud må være fornøyd med dem slik som de nå engang er - de er da iallfall ikke noe verre enn de fleste andre! - til dem som arbeider trutt på sin frelse hele livet, og aldri kommer til noen fred og ro med tanke på hvor de skal ende til slutt.

Men så finnes det da en liten hjord - sjeler som Herren har nådd frem til med sitt nådebudskap. Ved det har Han fått låst opp det fangehull de satt fast i, og opplyst det mørke som hindret dem i å se.

Nå får de høre at denne nåde de ble ført inn i, da Jesus ble åpenbart for dem som Guds frelse, ikke bare gjaldt selve frelsen, men også riket gis på samme vis - av nåde, for Jesu skyld!

Da Han etter et fullkomment liv under Guds lov, utåndet på korset i ditt sted, da vant Han deg riket. - Fra da av har du det alt i Ham! Har du fått se det? - Ja, da er du i den lille hjord som Herren taler så trøstefullt til her: «Frykt ikke!»

Du får det fordi det har behaget Ham å gi deg det! Noen annen grunn skal du derfor ikke se etter! Det er da mennesket farer feil, for da vender det seg bort fra Ordet som taler så enkelt som til et barn, til noe som det selv mener må være mer fornuftig.

Hør Ordet til deg i dag og gled deg!

Kommentarer