Salige er de barmhjertige

Av Øivind Andersen. 

"Salige er de barmhjertige; for de skal finne barmhjertighet." Matt 5, 7

Barmhjertighet er det sinn som Gud viser oss. Det betyr at han har tatt seg av vår nød. Vår nød er først og fremst våre synder. Herrens barmhjertighet består i at han har sonet dem og fridd oss fra dem med sitt eget blod. Derfor sier Skriften: "Herrens miskunnhet er det at det ikke er forbi med oss, for hans barmhjertighet har ennå ikke ende. Den er ny hver morgen." Klag 3, 22-23.

Å være barmhjertig betyr altså at vi skal vise andre det samme sinn som Jesus viser oss. Først og fremst vil det også fra vår side si at vi bærer over og tilgir all urett som måtte bli gjort mot oss.

Lider du urett, krever ditt gamle menneske i deg at du skal gjøre gjengjeld. Urett kan ikke gå upåtalt hen. Overfor den må vi hevde oss, mener det gamle menneske i oss. Vokt deg for å gi etter for det!

Gjør noen deg urett, skal du vise dem barmhjertighet! Tenk på hva Herren må tåle av oss! Skulle ikke vi da tåle urett? Gå inn i ditt lønnkammer og be for den som gjør deg urett, at Herren aldri må tilregne ham den urett han har gjort mot deg, men isteden tilregne ham Jesus, og gi ham syndenes forlatelse.

Prøv også i alle ting å la andre møte det sinn gjennom deg som du selv møter hos Jesus!

Da kommer du til å finne barmhjertighet på dommens dag. "Barmhjertighet roser seg mot dommen," sier Guds ord. [Jak 2, 13] Den skaper også glede og trivsel mellom de kristne mens vi ennå lever her på jorden.

Kommentarer