Salige er de fredsommelige

Av Øivind Andersen. 

«Salige er de fredsommelige; for de skal kalles Guds barn.»
Matt 5, 9

Grunntekstens ord for fredsommelig betyr egentlig fredsstiftende, fredsopprettende.

Allikevel er det kanskje best å holde på oversettelsen fredsommelig. Å være fredsommelig er å føre fred med seg hvor en står og går. Det går da en innflytelse ut fra en, og den virker umiddelbart på andre mennesker. Det kommer til uttrykk i ens natur og vesen.

Dette er ikke noe medfødt hos noe menneske. Tvert om dreier det seg om en virkning som er stikk motsatt den som kommer fra vårt naturlige menneske.

Det er Jesu Kristi eget sinn som er fredsskapende og gjør at en kristen fører fred med seg.

Hva fred egentlig betyr, er ikke lett å finne dekkende uttrykk for. Bibelens ord for fred betyr opprinnelig den himmelske harmoni. Den er uttrykk for noe usigelig og uforklarlig som virker godt på menneskene, skaper mildhet og fordragelighet, demper motsetninger og motvirker fiendskap.

De som fører fred med seg, er levende vitnesbyrd om at de tilhører Gud.

Derfor kommer de på dommens dag til å bli kalt Guds barn. De skal anerkjennes for det som de her i tiden har vist seg å være.

Dette viser hvor galt det er når det følger splittelse, partier, strid og annet ondt med dem som bekjenner seg som kristne. De øver en satanisk innflytelse, og kommer ikke til å bli kalt Guds barn.

Derfor skal vi prøve oss selv for Guds ansikt!

Er det galt med oss, gjelder det i tide å omvende seg til ham som er vår fred, Jesus Kristus! [Ef 2, 14] Fra ham går freden gjennom oss til våre omgivelser.

Kommentarer