Stå opp fra de døde! (Ef. 5,14)

Av Einar Kristoffersen. 

Hvorfor skal vi bli sittende her til vi dør? 2 Kong 7:3

Ja, hvorfor?

Hvorfor gjør du ikke som Guds ord ber deg om: «Søk Herren mens Han er å finne, kall på Ham den stund Han er nær!» (Jes 55:6).

Tenk, døden kan jo komme i dette øyeblikk og hente deg ut av tiden! Og så kjenner du ikke Herren, Han som du skal stilles frem for, men må stå der og bekjenne: Jeg trodde ikke ditt ord! Jeg gjorde deg til en løgner!

Kanskje må nettopp du som leser dette nå spørres - ut fra den tekst vi har lest: Hvorfor vil du bli sittende til du dør? Du er jo oppfordret til å søke Ham, og det vil jo da si at Han er å finne, også for deg.

Og du som vet med deg selv: Han har funnet meg! - Du er et salig menneske, langt ut over alt som er mulig å fatte her på jord - men du skal, ifølge Skriften, oppleve å være evig lykkelig, fordi du ikke ble sittende da Han kalte på deg, men tok imot Ham som kom og banket på ditt hjerte!

«Alle dem som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn, de som tror på Hans navn.» (Joh 1:12). Guds barn! - Kan det tenkes noe større! Bli for all del ikke sittende fast her, du som dette måtte gjelde!

Kommentarer