Å kjenne om læren er av Gud

Av Øivind Andersen. 

«Vil noen gjøre hans vilje, han skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv.» Joh 7, 17

Hvordan kan jeg vite at Bibelen er Guds ord? Hvordan kan jeg vite at det er en Gud? Mange går med slike spørsmål i dag. Er det mulig for dem å finne svar som kan hjelpe dem?

En mann sa til en sjelesørger: Kan De bevise for meg at Gud er til, så skal jeg tro på ham!

Sjelesørgeren svarte: Ja, på en betingelse. Hvis De kan bevise for en blind mann som sitter i hjørnet av værelset, at det som står midt på gulvet, er et bord, da skal jeg bevise for Dem at Gud er til.

Jeg kan fortelle ham det, sa mannen.

Men sett så at den blinde svarer: Det tror jeg ikke.

Jeg kan jo riste på bordet og skramle med det så han hører det.

Den lyden kommer ikke fra noe bord, sier den blinde.

Så ville jeg føre den blinde bort til bordet og legge hendene hans på det, så han kunne kjenne og føle det.

Det var meget fornuftig, svarte sjelesørgeren, og nettopp slik er det også når det gjelder å oppleve Gud!

Skal en nå frem til et mål, må en følge veien som går dit. Går en på en annen vei, kan en ikke nå det målet.

Skal vi kjenne – og det vil i språkbruken i dette skriftordet si å oppleve – at det Jesus har sagt, virkelig er Guds ord, og at det finnes en levende Gud, må vi gå den veien Jesus viser oss. Denne veien heter: «Vil noen gjøre hans vilje, han skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv.»

Guds ord er ikke gitt til spekulasjon. Det er heller ikke gitt for å være diskusjonstema. Det er gitt for at vi skal ta det til oss og innrette oss etter det!

Den som gjør det, kommer til å møte Gud og oppleve hva Guds ord egentlig er!

Kommentarer