Dette er det evige liv

Av Øivind Andersen. 

"Dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus." Joh 17, 3

Det evige liv består i å kjenne Jesus; det meget mer enn å vite noe om ham.

Den farligste form for selvbedrag er å slå seg til ro med det en vet. Da forveksler en det en vet, med det som en er, og tror at en er det som en i virkeligheten bare har kunnskap om.

Men det er forskjell på å vite om omvendelse og på å være omvendt. Det er forskjell på å vite om troen og på å tro. Det er altså også forskjell på å vite om Jesus og på å kjenne ham.

"Kjenne" er i Guds ord uttrykk for personlig samfunn. I Det gamle testamente brukes det om det mest intime samfunn mellom mennesker, likesom det overalt i Guds ord brukes om personlig samfunn mellom Gud og den som tror på ham.

Hvordan kommer et slikt samfunn i stand? Tekstordet vårt bruker et hebraisk uttrykk med en ganske bestemt betydning:

Dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, ved - gjennom - ham du utsendte, Jesus Kristus.

Samfunn med Gud kan ikke komme i stand uten gjennom Jesus!

"Jeg er veien, sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved meg," sier Jesus i Joh 14, 6. Å lære Gud å kjenne skjer ved å lære Jesus å kjenne. Den som ikke kjenner Jesus, kjenner heller ikke Gud.

"Den som har sett meg, har sett Faderen," sier Jesus. [Joh 14, 9]

Å få se Jesus skjer ved at Guds Hellige Ånd åpenbarer ordet om Jesus og hans frelse for et menneskes hjerte, slik at dette hjertet blir rettet på Jesus.

Da kjenner et menneske Gud, og da har dette menneske det evige liv.

Kommentarer