Dette er Guds vilje for dere

Av Øivind Andersen. 

"Takk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus." (1 Tess 5,18)

Da samaritanen kom tilbake for å takke Jesus, spurte Jesus: "Hvor er da de ni?"

La oss ta dette spørsmålet symbolsk, som en anskuelsesundervisning. Hvor er de ni? De er overalt hvor mennesker søker hjelp hos Jesus og får den - og så ikke har bruk for ham mer.

Mange roper til Gud når de er i nød. Og Herren hører dem og hjelper dem. Han har jo selv bedt oss om å kalle på ham på nødens dag. Sal 50, 15. Meget mer enn vi til vanlig tenker, hjelper Gud oss mennesker.

Men å søke Guds hjelp er ikke det samme som å søke Gud selv!

Det er med rette kalt en skjøgekjærlighet til Jesus når et menneske elsker hans gaver og velsignelser, men ikke bryr seg om ham selv og hans frelse!

Derfor må vi prøve oss selv og spørre: Hvordan er det egentlig med mitt forhold til Jesus? Hva betyr Jesus egentlig for meg? Mitt gudsforhold er akkurat slik som mitt forhold til Jesus er - ikke annerledes.

"Den som ikke ærer Sønnen, ærer heller ikke Faderen." Joh 5, 23.

For å bli klar over mitt gudsforhold kan jeg altså ganske enkelt spørre: Hvordan er det med min takknemlighet mot Jesus? Ærer jeg Jesus?

Sann takknemlighet mot Gud er alltid i Kristus Jesus - som etter grunntekstens ord samtidig også betyr: ved Kristus Jesus.

Takk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus!

En sann takknemlighet - det at jeg virkelig ærer Jesus - viser seg i at jeg ikke bare takker Gud for alle gode ting som han gir, men den viser seg først og fremst i at jeg takker ham for alt det som jeg ikke liker!

Takker jeg for det som jeg ikke liker, da er det ikke gavene, men ham som gir dem, som mitt hjerte er rettet på! Og det er et vitnesbyrd om frelsende tro!

Kommentarer