Gammelt nytt, men verd å minne seg på. Kristne i Syria takket Gud for Putin fordi han beskyttet dem.

Av P54. 

Her er noe du sannsynligvis aldri har sett eller hørt i vestlige medier. Dette er Putin som svarer på spørsmål fra en amerikansk journalist om ISIS på Valdai International Discussion Club.

Putin: Forstår du virkelig ikke hvem som kjemper i Syria?

Det er betalte leiesoldater.

Folk i Norge, vesten og USA lytter sjelden til Putins taler. Det er få muligheter til å gjøre det med mindre man spesifikt går ut for å finne informasjonen. Folk flest bare antar at deres massemedia har rett og at Putin er den “brutale diktatoren” som “prøver å reetablere det sovjetiske imperiet”. Sånn er det bare. En ferdig talt “sannhet”.

I vestlige medier kan Putin raskt bli tegnet opp som den nye kombinasjonen av Hitler og Stalin i en truende 3. verdenskrig, en annen såkalt “rettferdig krig” som USA inkludert NATO og Norge vil være “moralsk tvunget til å kjempe” og “redde verden fra tyranni”. Kristne vil kalle det Armageddon, den siste kampen mellom det gode og det onde før kongen returnerer!

Hvorfor, etter alt som er skjedd gjennom mange tiår, hvorfor velger fremdeles nordmenn og vestlige borgere fortsatt og stole på regjeringen (som folk flest sier de ikke stoler på) og media (som de også sier de ikke stoler på)?

Begge parter er blitt avslørt om og om igjen i å lyve til folket om viktige ting, men de beholder fortsatt sin respekt fra folket. Vi kan “mistro” dem, men vi vil alltid mistro i enda større grad de ledere og land de forteller oss vi skal mistro. Som en lydig liten saueflokk.

Statsministeren leverer gode taler, men ord er bare ord. Det er handlinger som teller. Det regjeringen leverer av er resultater. Er du virkelig fornøyd med å bli lurt om og om igjen for å se at krigene og løgnene på høyt plan kun gagner de som sitter øverst på pyramiden med alle pengene?

Kilder


Kommentarer