Jesu myndighet

Av Øivind Andersen. 

"Se, en spedalsk kom og falt ned for ham og sa: Herre! om du vil, så kan du rense meg. Og han rakte hånden ut, rørte ved ham og sa: Jeg vil; bli ren! Og straks ble han renset for sin spedalskhet." Matt 8, 2-3

Denne spedalske påkaller Jesus slik som et menneske bare har rett til å påkalle Gud selv. "Om du vil, så kan du rense meg," sier han. Det er bare én som kan, og han vil: den Allmektige.

Den spedalske påkaller altså Jesus som den Allmektige. Og Jesu svar viser oss at han tar imot denne påkallelsen: "Jeg vil; bli ren! Og straks blir den spedalske renset."

Dette er et mektig vitnesbyrd om Jesus. Det viser hvilket inntrykk Jesus gjorde på de mennesker som var åpne og mottakelige for det han forkynte.

Dette skjedde mens folket strømmet ned fra fjellet etter at Jesus hadde holdt bergprekenen. Fra et sted langt borte fra de andre har også den spedalske hørt denne preken. Den har gjort samme inntrykk på ham som det fortelles at den gjorde på folket:

"Da Jesus hadde endt denne tale, var folket slått av forundring over hans lære; for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde." Matt 7, 28-29.

Det som folket er slått av, er først og fremst den myndighet som Jesus taler med! Han taler slik som bare Gud selv har rett til å tale. Det ord som er oversatt med "myndighet", brukes alltid bare i forbindelse med Gud i Skriften.

Når Israels lærere - de skriftlærde - talte, måtte de si: Så sier Guds ord, så sier Skriften, eller så sier Herren, eller andre liknende uttrykk. På samme måte er det også med oss, når vi forkynner Guds ord.

Men slik taler ikke Jesus. Med dobbelt vekt på ordet jeg i grunnteksten sier han: Jeg sier eder!

Og det er selve Det gamle testamentes ord han sier det om. Jesus opptrer som den talende autoritet i Det gamle testamente.

Det er dette folket - og også den spedalske - er slått av forundring over. Enten måtte de da regne ham som gudsbespotter, eller så måtte de tro på ham som Gud.

Den spedalske trodde på ham og ble hjulpet! Det samme skal vi gjøre.

Kommentarer