Livets kilde

Av Øivind Andersen. 

"Hos deg er livets kilde." Sal 36, 10

Hvordan kommer dette året til å bli?

Gud alene vet det, har vi lett for å svare. Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye året kommer til å bringe, enn vi egentlig har lyst til å innrømme.

Vi vet så inderlig vel at vi ikke har noe å sette opp imot alt det onde som er i oss og omkring oss i verden.

Visstnok prøver de fleste mennesker å flykte fra denne virkeligheten ved å nekte den. Men hver og en som bøyer seg for sannheten - og det er alle de som bøyer seg for det som Guds ord sier om oss mennesker - de har trang til å innrømme at det er slik.

Da innser en: Skal det nye året bli godt, trenger en et nytt liv! Og alle som har fått et nytt liv, innser at dette liv trenger til å fornyes!

Da blir spørsmålet: Hvor får jeg dette livet? Hvor fornyes dette livet?

Hos Jesus!

Hos ham er livets kilde. Og i ham er livets kilde.

Om året skal bli godt for oss, beror ene og alene på vårt forhold til Jesus.

Å innrømme at vi ikke makter livet ut fra egne forutsetninger, kalles i Guds ord for tørst. Billedet er hentet fra ørkenen: Den som ikke får vann der, han dør.

Til deg som innrømmer dette, sier Jesus: "Om noen tørster, han komme til meg og drikke!" Joh 7, 37

Følger vi denne oppfordring, får vi et godt år. For i Jesus er alt det vi trenger: syndenes forlatelse, det evige liv, Den Hellige Ånd, velsignelsen over stort og smått i vårt liv og alt det vi trenger for å være og leve som kristne.

Jesus er kilden!

La oss begynne året hos ham!

Kommentarer