Men hvor finner jeg ham?

Av Øivind Andersen. 

«Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte; det er troens ord, det som vi forkynner.» Rom 10, 8

Troen er et helt personlig tillitsforhold til Jesus. Det er med denne tillit som med all annen tillit: Den må skapes og gis. Vi kan ikke kommandere vårt hjerte til å fatte tillit.

Dette er en dagligdags opplevelse. Vi møter mennesker som vi ikke er i stand til å ha tillit til, og vi sier til oss selv: Nå må jeg ta meg alvorlig sammen og prøve å ha tillit til dette mennesket. Men det hjelper ikke.

Hvis derimot et menneske er det som vi med et treffende ord kaller tillitvekkende, trenger vi bare å se og høre og være sammen med dette mennesket, så er tilliten der.

Nettopp slik er det også i vårt forhold til Jesus. Han er i sannhet tillitvekkende. Troen kommer ved å se på ham, høre ham og være sammen med ham.

Men hvor finner jeg ham?

Her vitner rettferdigheten av troen for oss – vi kunne også si at her vitner den sanne kristendom: «Si ikke i ditt hjerte: Hvem skal fare opp til himmelen – det vil si: for å hente Kristus ned –? eller: Hvem skal fare ned i avgrunnen – det vil si: for å hente Kristus opp fra de døde –? Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte; det er troens ord, det som vi forkynner.» Rom 10, 6–8.

Tenk ikke hit og dit eller opp og ned om hvordan du skal få tak i Jesus! Han er kommet ned fra himmelen, og han er stått opp igjen fra de døde. Og han er deg meget nær: Han er i det ord som taler om ham!

Når du omgås ordet om Jesus, omgås du ham selv. Da vekker han selv tillit til seg selv i ditt hjerte!

Så enkelt er dette etter Guds ord.

Kommentarer