Middelklassens endelikt, selve målet?

Av Dan Odfjell. 
Foto: Terje Pedersen / NTB. 

Ja, det kan sannelig se slik ut - at den økonomiske middelklassen står i veien for sosialistenes ønske om diktatur, det tildekte motivet og målet? Ved å påtvinge oss trange tider? Men ønsker Jonas Gahr Støre og hans Arbeiderparti virkelig et norsk diktatur? Vel, alle sosialistiske partier ønsker seg absolutt makt, all historie tilsier det; om de «få» som vil kontrollere «de mange». Altså, det meste går i «makt og fordeler» gjennom en fremmet, «utopisk» virkelighet; ikke ærlig, lønnsom produksjon, men forskjellig slags politisk pretensjon, bløff og korrupsjon. For å si det enklest mulig, målet synes «ikke å tape narrativet» gjennom et 90% meningsmonopol. Selv Erna Solberg har slått inn på "sosialist-pretensjons-linjen" på lag med den til dels skjulte og i vår nyere tids såkalte «globalisme» - en ny slags ideologi som representerer en annen form for kommunisme i en større og internasjonal sammenheng - også det gjennom fattig-omgjørelse av middelklassen - med det forførende slagordet «alle fattige og lykkelige» - pretensjonen til Klaus Schwab, FN og EU, ja til hele denne "en-verden-gjengen", en ideologisk-avart. Dog absolutt makt og egne fordeler er fremdeles de «få» sitt motiv, det skjulte målet..
 
Kampen i den vestlige verden står nå mellom fred og frihet eller liberalisme og kaos, blant de   politiske operatørene.  Men hva med menneskelige fremskritt? Tradisjonelt har Amerika stått for «frihet» som nedlagt i sin grunnlov - i motsetning til Frankrike og Europa som har hatt likhet (egalitet) som sin bærebjelke. Problemet med både «liberalisme» og «sosialisme» er deres «tøyelige grenser» som lett lar seg utnytte politisk til prat og søken etter absolutt makt; på  bekostning av nettopp frihet, en kamp som tydelig utspiller seg i USA for tiden. Tapes friheten der borte, tapes etter all sannsynlighet også friheten i nær hele den vestlige verden. Og uten frihet og orden blir alt til et økende kaos, når USA synes den siste bastionen for den viktige, individuelle skaperevnen. Som forklaring til Vestens relative fremgang over århundreder, kombinert med kristendommen. Det var konklusjonen til kinesiske intellektuelle som lette etter forklaringen på hvorfor Kina og Japan var tidligere etterslepende. Men i løpet av de siste si 100 år er Vesten, av de sistnevnte landene, blitt kopiert og/eller senest frastjålet industriell og annen intelligens. 
 
Under overskriften på document.no 27/12/22 «Samtale ved Vestens slutt» tok den sindige Christian Skaug for seg en samtale filosofen den franske Michel Houellebecq hadde med ateisten Michel Onfray på sistnevntes nettmagasin Front Populaire i slutten november i fjor, hvoretter Skaug innledet slik: «Vesten begår selvmord, men ønsker ikke å se det i øynene, langt mindre forstå det og hvorfor». Uten selv å være filosof ville jeg tilføyet, denne gravferden skjer med ateistene i føringen. De tror knapt på annet enn seg selv, samt såkalt «quasi-vitenskap» som de, som globalister flest, utnytter i politisk sammenheng selektivt; oftest for å skremme og holde folk seg underdanige. Men folk er instinktivt begynt å føle og forstå at noe er riv ruskende galt, samt senest, ved nyttårstalen fra Jonas til det norske folket, som kommentert av Hans Rustad 1/1/23 under overskriften «Familieterapeuten Støre» - og to dager senere samme sted av Ragnar Larsen som omtalte «Støre bør snu sine egne steiner». Sistnevnte slaktet talen hans på kryss og tvers, og avsluttet innlegget sitt med ordene «Gråt mitt elskede land». Av Rustad ble statsministeren tillagt manglende handlekraft, ren ansvarsflukt.
 
Det som også ellers går igjen i samfunnsdebatten, er at våre politikere har bundet oss til masten til et synkende skip til tross for at vi i to folkeavstemninger har stemt nei til EU-medlemskap. Og NRK og de statssubsidierte riksmediene kjemper stadig mot Norge og vår norske selvstendige, beste interesser; altså for globalistene Jonas og Erna, begge EU-frelste og bak Acer-avtalen hvorved de fratok Norge den billige strømmen.. Erling Marthinsen påpekte i fjor høst Tysklands energiproblem, samt landet sterkt dominerende det svake EU og slik økonomisk på vei mot dårligere tider. Tyskland er i ferd med å skade hele eurosonen. Senest 1/1/23 utdypet samme mann dette under tittelen «Tysk økonomisk egoisme kan skape rentesjokk og økt inflasjon», samt at de av USA dikterte sanksjoner mot Russland nå rammer minst like mye hele Europa, at sabotasjen av gassledningene under Østersjøen økende oppfattes som en uvennlig, av USA diktert handling mot egne allierte.. Det siste frykter også jeg, i så fall en farlig svikt i Atlanterhavs-alliansen forårsaket mest av det skremmende Biden-regimet, noe som mistenkelig nok ikke er omtalt av de norske riksmediene.. 
 
Men den urbane politisk korrekte middelklassen er samtidig den klassen som ikke forstår politikkens konsekvenser (blendet av NRK og 90% mediene) som derfor ikke gjennomskuer Jonas, Erna og deres forkjærlighet til FN og Klaus Schwab & Co - som obs har den finansielle kapitalklassen med seg.. Dette er et paradoks som samtidig forklarer at de politiske toppene regner med å flyte høyt innen globalismeideologien.. Men i sitt ubehjelpelige hovmod tror jeg de forregner seg, noe de «totalitære og mer brutale nye globale herskerne» vil rydde opp i. Våre egne de fleste «lavere» politikerne lar seg bruke og tilhører den indoktrinerte middelklassen, men vil savne friheten som tapes med den - ikke minst etter vi er blitt underlagt fremmede. 
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer