Moses og profetene

Av Øivind Andersen. 

"Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke tro om noen står opp fra de døde." Luk 16, 31

Da Jesus gjorde sitt første tegn ved å gjøre vann til vin i bryllupet i Kana, åpenbarte han sin herlighet. Men det var bare Jesu disipler som så dette og trodde på ham.

Alle som var til stede og så hva som skjedde, undret seg. De kunne ikke forstå hvordan slike ting kunne hende. Allikevel så de ikke Jesu herlighet i dette, og det førte dem ikke til tro på ham.

Dette viser at undergjerninger i og for seg ikke er noe "troens bevis", slik som mange hevder i dag. Selv om avdøde troende stod opp av graven og kom tilbake og forkynte omvendelse, kom ingen andre til å tro på dem enn de som på forhånd har tatt imot Guds ord. "Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke tro om noen står opp fra de døde," sier Jesus.

Da Jesus gikk omkring i Israel, var det mange som fikk oppleve underet som han gjorde med dem. Men ikke alle disse ble frelst. Det er for eksempel de ni spedalske et vitnesbyrd om. [Luk 17, 12 ff]

Derimot ble alle som hørte på Jesu ord, frelst. Og alle som kom til Jesus med sin synd, ble frelst. Joh 6, 37. Det er bare Guds ord som skaper tro og gir frelse og samfunn med Gud!

Men for dem som er kommet til troen, blir Jesu-underet et tegn. Det er tegn på hvem Jesus er, og hva han er kommet til verden for. Fremfor alt er Jesu-underet tegn på at han ønsker å hjelpe oss i all slags nød.

Også i dag kan Jesus møte mennesker med undergjerninger når han ser at de har bruk for det. Men det er ikke for at de skal bli opptatt med å feste seg ved undergjerningene, men for at de skal få hjelp i nød og vanskeligheter. Og gjennom slik hjelp vil Jesus også i dag åpenbare sin herlighet for dem som tror på ham.

Kommentarer