Omvend dere!

Av Øivind Andersen. 

«Omvend dere; for himlenes rike er kommet nær!» 
Matt 4, 17

Dette er en karakteristikk av – og vel også et sitat fra – Jesu forkynnelse da han begynte sin offentlige Messias-gjerning i Galilea.

For å komme inn i himlenes rike er det nødvendig å omvende seg. Det er innlysende at den vei som de fleste mennesker går på, ikke havner i himmelen! Skal vi komme dit, må vi slå inn på en helt annen vei.

Vi må forlate den veien som vi går på, og vi må forlate alle de tanker som vi har om Gud og kristendom.

«Den ugudelige forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han skal mangfoldig forlate.» Jes 55, 7.

Hvis et menneske ikke forlater sine tanker, kommer det heller ikke til å forlate sin vei. De ting hører nøye sammen. Det betyr at vi også må forlate alle våre naturlige tanker om hva omvendelse egentlig er.

At det er nødvendig å omvende seg og slå inn på en helt ny vei for å komme inn i Guds rike, det synes alle snart å være enige om.

Men hva er egentlig omvendelse?

De fleste tenker at omvendelse består i å slutte med alt som er galt; slutte å synde, begynne å gjøre det som en vet er Guds vilje, begynne å innrette sitt liv på en helt ny måte etter Guds ord, begynne med å være sammen med kristne mennesker og meget, meget annet.

Den hensikt og innstilling som ligger bakom dette, er gitt av Gud. Men det fører allikevel ikke til omvendelse. Å omvende seg er ett og det samme som å begynne med å tro på Jesus! Å vende seg bort fra seg selv og sine tanker for å komme til Jesus og ta sin tilflukt til ham, er en sann omvendelse!

«Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig.» Sal 34, 23.

Kommentarer