Preludium til fremtiden?

Av Odd Beverfjord. 

Det er skrevet og laget hundrevis av bind om Åpenbaringsboken, med timeplaner og tolkninger som er ganske varierende, og ofte fantasifulle. Dette er ikke et forsøk på å bidra med enda en "tolkning" eller timeplan. Vi har nok som det er av "tolkninger" til spennende underholdning i bøker og videoer. Men jeg har gjort meg noen tanker omkring boken. I det siste har jeg tenkt noen tanker særlig omkring den svarte rytteren og den fjerde engelen i Åpenbaringsboken, og som jeg har lyst til å dele.

"Og da Lammet åpnet det tredje segl, hørte jeg det tredje livsvesen si: Kom! Og jeg så, og se, en sort hest, og han som satt på den, hadde en vekt i sin hånd. Og jeg hørte likesom en røst midt iblant de fire livsvesener, som sa: Et mål hvete for en denar, og tre mål bygg for en denar..." Åp 6:5-6 

I Det nye testamente omtaler evangeliene denaren som en dagslønn for en vanlig arbeider (Matt 20:2, Joh 12:5). 

I Åpenbaringsboken, under det tredje seglet, den svarte hesten, ble en choinix ("kvart") hvete og tre liter bygg verdsatt til én denar. Bibelforsker Robert H. Mounce sier at prisen på kornet som beskrives i visjonen ser ut til å være ti til tolv ganger den normale kostnaden i oldtiden. Åpenbaringsboken beskriver altså en tilstand der basisvarer selges til sterkt oppblåste priser. Dermed skildrer den svarte rytteren tider med stor knapphet eller hungersnød. En choinix av hvete var den daglige rasjonen til en voksen. Under forholdene som beskrives i Åpenbaringen ville normalinntekten for en arbeiderklassefamilie kjøpe nok mat til bare én person. Det mindre kostbare bygget ville mette tre personer for én dagslønn. (Wikipedia)

Guds ord lover at det skal ta slutt på hunger og hete etter trengselen: "Og en av de eldste tok til orde og sa til meg: Disse som er kledd i de lange hvite kjortler, hvem er de, og hvor er de kommet fra? Og jeg sa til ham: Herre! du vet det. Og han sa til meg: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod. Derfor er de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen, skal reise sin bolig over dem. De skal ikke hungre mere, heller ikke tørste mere; solen skal heller ikke falle på dem, eller nogen hete; for Lammet, som er midt for tronen, skal vokte dem og føre dem til livsens vannkilder, og Gud skal tørke bort hver tåre av deres øyne." Åp 7:13-17 

"Og den fjerde engel tømte sin skål ut på solen; og den fikk makt til å brenne menneskene med ild; og menneskene brente i svær hete, og de spottet Guds navn, hans som har makt over disse plager, og de omvendte seg ikke til å gi ham ære." Åp 16:8-9

Kjenner Satan fremtiden? Ja. Han var den som Gud talte det første messianske løftet til: "Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen og mellom din ætt og hennes ætt; den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl."(1Mos 3:15) Det var altså slangen (djevelen) som først mottok protoevangeliet – Ordet om korset. 

Djevelen vet at hans tid er begrenset og han vet hva som skal skje med ham. Det var også djevelen som administrerte korsfestelsen (Apg 4:26-28). Men jeg tviler på at han forstod at Jesus skulle gjenoppstå fra de døde. Jesus ydmyket seg selv, "så han ble lydig inntil døden, ja korsets død." (Fil 2:8) Stoltheten (hovmodet) forstår ikke ydmykhetens styrke, men ydmykheten kjenner stolthetens svakhet.  

Demoner kjenner også Jesu og de visste hva som var vår Gjenløsers oppdrag.  
 
Jesus konfronterte to ville besatte i gadarenernes bygd. De ropte "Hva har vi med deg å gjøre, du Guds Sønn? Er du kommet hit for å pine oss før tiden?" (Mat 8:28-29) 

Falske profeter kan forutsi hendelser som går i oppfyllelse (5Mos 13:1-3) 

Satan leser også bibelen, inkludert Åpenbaringsboken. Djevelen vet at han har kort tid igjen (Åp 12:12), så det bør ikke herske tvil om at djevelen kjenner fremtiden, men i begrenset omfang. Han har kunnskap og visdom fra før tidenes morgen (Esek 28:12-17), men bruker det til det onde, fordi han mangler forstand (Jes 14:12-15).

Konklusjon

Djevelen vet at det vil komme stor hungersnød og alt det som er beskrevet i Matt 24:6-13. Og han vet det kommer hete, dersom det er en riktig forståelse av Åp 7:16 og 16:8-9.

Dersom disse plagene er sendt for at mennesker skal omvende seg, da vil Satan selvsagt gjøre hva han kan for å hindre at mennesker tror det er Gud som sender plagene. Da vil han få mennesker til å tro at det er menneskeskapt klimaødeleggelse. Kan alt dette klimahysteriet som vi nå er vitne til være noe djevelen har funnet på for at mennesker ikke skal tro at det er Gud som har sendt plagene og omvende seg når den tiden kommer som er beskrevet i Åp 16:8, når den fjerde engel tømmer ut sin skål? Kan klimaistene og deres disipler være et redskap for den onde uten at de vet det eller forstår det?

Jordbruksarealer kjøpes opp av plutokrater for at jorden ikke skal brukes til matproduksjon, og regjeringer legger opp til en politikk som gjør det så vanskelig for bønder å drive gårdsbruk og storfeavl at de må legge ned driften. Samtidig hevder de samme myndigheter at det er for mange mennesker på jorden til å brødfø alle. Prisene på matvarer og energi når stadig nye høyder, og fattigfolk må oppsøke matstasjoner for gratis mat for å overleve.

Er det vi nå ser et preludium til det som skal komme? Jeg tror det.


Odd Beverfjord

Kommentarer