Sannheten skal gjøre dere fri

Av Øivind Andersen. 

Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» (Joh 8,31-32)

De jødene som Jesus taler til her, var enda ikke kommet til frelsende tro. Det ser vi av sammenhengen. De var ikke frigjort, ikke gjenfødt. Men de anerkjente Jesus som Messias, og bekjente også dette for jødene.

Jesus taler altså her til mennesker som vil være kristne, men ennå ikke er kommet gjennom til liv i Gud. Til alle tider i Guds rike har det vært mange av dem.

Disse menneskene blir ofte møtt med harde og dømmende ord. Men Jesus møter dem ikke slik! Han har ikke en bebreidelse, ikke en anklage, ingen dom, bare tilsagn og løfter!

Han sier ganske enkelt at de skal bli i det ord som de har hørt av ham, og som de allerede har teoretisk kjennskap til. Ved å bli i – nøyaktig sier grunnteksten: Bli værende i – dette ordet, kommer de til å stå i et sant disippelforhold til Jesus.

Da blir Jesus det for dem som han selv sier han vil være: «Én er deres lærer: Kristus.» Matt 23, 10.

Jesus knytter de største løfter til det å stå i et slikt forhold til ham: De kommer til å kjenne sannheten, og sannheten kommer til å gjøre dem fri!

«Sannheten» betyr her selve Guds frelsesåpenbaring. Den som står i et sant disippelforhold til Jesus, kommer til å oppleve selve frelsen slik den er åpenbart i Guds ord. Og gjennom å oppleve frelsen, blir en virkelig fri. Det er gjennom dette Guds Sønn får gjøre oss fri.

Dette må alle legge seg på hjertet som ennå ikke vet hva frigjørelse i Kristus er! Det nytter ikke å gå og vente på opplevelse! Det fører bare til den tyngste av all trelldom: opplevelsestrelldom.

Bli i det som du har hørt og lært: Jesus har kjøpt deg fri fra din synd med sitt eget blod!

Kommentarer