Troen er at hjerter er rettet mot Jesus!

Av Øivind Andersen. 

"Ved troen på hans - Jesu - navn har hans navn styrket denne mann som I ser og kjenner." Apg 3, 16

Dette er sagt om den lamme som Peter helbredet ved tempeldøren. Det var Jesu navn som helbredet ham, og det skjedde i og med at denne mannen satte sin lit til Jesus.

Det er i fullt samsvar med Guds ord om vi omskriver dette og sier: Ved troen på Jesus frelser Jesus!

I Sal 37, 40 leste vi i går et tredobbelt løfte: Herren hjelper, han utfrir; ja, han utfrir fra de ugudelige, og han frelser. Det er veldige løfter. De inneholder alt det som et menneske trenger både for å bli Guds barn og for senere å leve som en kristen, og - ikke minst - for å bli med når Jesus kommer igjen for å hente sine. Dette løftet: "Han utfrir dem fra de ugudelige," det oppfylles til fullkommenhet først i Jesu gjenkomst. Men det oppfylles også på hver og en som får dø salig bort fra denne verden og gå inn til Jesus og være med ham i paradiset.

På den måten har dette ordet gitt svar på et spørsmål som mange går med i dag: Hvem blir med når Jesus kommer igjen? Hvem er det som blir frelst og når målet i det fullkomne Guds rike? Frelst i Guds ords språkbruk betyr nettopp å nå målet i det fullkomne Guds rike.

Svaret er enkelt. Alle disse løfter oppfylles på den som tar sin tilflukt til ham! Ja, ordet sier tydelig at det er fordi de tar sin tilflukt til ham.

Enten vi sier at vi tror på Jesus, eller at vi tar vår tilflukt til Jesus, så sier vi en og samme ting. Troen har også mange andre uttrykk i Skriften: Komme til Jesus; ta imot Jesus; påkalle Herrens navn; sette sin lit til Herren til enhver tid og utøse sitt hjerte for hans åsyn. Og mange andre liknende ord.

Skal vi prøve å sammenfatte alt dette i et eneste uttrykk, kan vi ikke komme sannheten nærmere enn ved å si: Troen er at hjerter er rettet mot Jesus!

Kommentarer