Åndens kraft

Av Olav Huseby

«Den som tror på meg, av hans liv skal det, som Skriften har sagt, rinne strømmer av levende vann.» Johannes 7,38.

Det var en hjelpeløs disippelflokk som stod tilbake da Jesus var faret fra dem opp til himmelen. Men Jesus hadde gitt dem dette løftesordet: Bli i byen til dere blir ikledd kraften fra det høye. Dere skal døpes med Den Hellige Ånd ikke mange dager heretter. I tro på dette løfte gikk de opp på den sal hvor de holdt til, og var i hellig bønn og forventning i ti dager. Da ble Jesu løfte oppfylt, og Den Hellige Ånd falt over dem med kraft til liv og tjeneste. Frykten forsvant, og de ble frimodige. Ja, det står at de talte Guds ord med frimodighet, og det var stor nåde over dem alle.

Resultatene uteble ikke. Ap.gj. 2,41 forteller at tre tusen sjeler ble frelst. 4,4: Fem tusen kom til troen. 5,14: Menn og kvinner i hopetall. 6,7: Guds ord hadde framgang, og tallet på disiplene i Jerusalem øket sterkt. Det endelige store verk ved Den Hellige Ånds virke i nådens husholdning møter vi i Åp. 7,9. Der er skaren så stor at den ikke kan telles.

Den Hellige Ånd skal ta av mitt og forkynne dere, var Jesu ord til disiplene. Han vil også åpne våre øyne så vi får se underfulle ting, for at vi skal bringe det videre til andre. Vi trenger den samme kraft i dag for å virke for vår Herre og Mester Jesus Kristus. «Den som tror på meg, av hans liv skal det ... rinne strømmer av levende vann» står det i teksten i dag. Dette skal gå videre til vår samtid.

Åndens dåp og fylde er ikke et høydepunkt så vi ikke kan komme lenger, men den er døren inn til et mer fruktbærende liv for Jesus. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet og avholdenhet. Årsaken til den første kristne menighets overstrømmende liv, kraft og herlighet var at «de holdt trolig fast ved apostlenes lære, ved samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene». Her kan også vi i dag gå til disse kilder og drikke igjen og igjen. Guds bekk er full av vann! Det er nok for oss alle.

Kommentarer