Bli i Jesu kjærlighet

Av Liv-Ellinor Wiik

«Likesom Faderen har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet!» Joh 15,9

Jesus elsker oss med en ren, helhjertet, dyp, personlig, tålmodig kjærlighet. Ja, han elsker oss med den samme kjærlighet som Faderen elsker sin Sønn. Denne kjærlighet er det han viser oss hele livet. Han blir aldri trett av oss.

Derfor oppfordres vi som Jesu disipler til å forbli i ham. Vi velger selv om vi ønsker å leve i den kjærlighet han har vist oss. Vi må sørge for at det ikke kommer noe urent inn i våre liv, noe som hindrer Jesu kjærlighet i å nå fram til oss.

Jesus levde i nær kontakt med Faderen. Igjen og igjen trakk han seg tilbake fra folkemengden for å være alene med Gud. Han visste at det var nødvendig for ham å leve i nær kontakt med sin Far, for å kunne leve helt etter hans vilje. Vi er avhengige av å ha den samme kontakten med Jesus, som han hadde med sin Far. Det får vi ved en aktiv handling fra vår side: Å bli i ham vil si å begynne dagen med ham, og la ham få prege vårt tankeliv og vår livsførsel hvert minutt av vårt liv. Det betyr en kontinuerlig kontakt med Jesus. Det vil si at vi ordner vårt liv slik at vi ikke glemmer ham en eneste gang i løpet av en dag. Vi glemmer jo ikke å puste. Da skulle vi heller ikke glemme Jesus, hele vårt livsgrunnlag!

Jesu kjærlighet til sine disipler er dyrebar, for den er som Faderens kjærlighet til sin Sønn. La oss leve nær ham, slik at vi kan fortsette å erfare hans kjærlighet til oss.

Kommentarer