Denne Jesus!

Av Roald Andersen

«Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!» Apg 1,11

Denne Jesus, som ble tatt opp til himmelen, skal komme tilbake på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen.

Dette som englene sa, stadfester det Jesus selv talte om flere ganger, mens han vandret sammen med disiplene.

Denne Jesus, som kom med Guds kjærlighetserklæring til oss syndige mennesker, skal komme igjen. Han gikk omkring og gjorde bare vel. Han helbredet syke, løste mennesker fra onde åndsmakter, frelste og forvandlet syndere av alle slag. Til slutt led og døde han frivillig i vårt sted. Dermed tok han bort våre synder ved sitt offer.

Denne Jesus, som ble lagt i en grav, oppstod i samme skikkelse, men forherliget. Han gikk hjem til vårt felles hjem i himmelen, der han nå taler vår sak, som vår advokat overfor Faderen. Derfor kan du si med frimodighet i ditt hjerte i dag: «Min sak står godt hos Gud!» Det gir deg frimodighet i bønn og på din vandring her nede.

Snart kommer han igjen. Tidspunktet er oss uvedkommende. Vi vet han kommer for å hente oss til seg, for at vi skal være der han er. Da begynner bryllupet. Amen, ja kom, Herre Jesus!

Kommentarer