Du er en del av den største hæren i verden

Av P54. 

Hva er den største hæren i verden? Det er ikke Kina, Amerika, Russland eller Nord-Korea. Den største hæren i verden er de hundrevis av millioner av mennesker over hele verden som tar et oppgjør med tyranni.

De har den største makten over hele verden. Millioner av mennesker i Frankrike, millioner av mennesker i Tyskland, millioner av mennesker i Storbritannia, millioner av mennesker i Amerika, millioner av mennesker i Brasil, Australia, New Zealand, Canada, Øst-Europa, Asia, etc.

Vi er kraften som vil endre historiens gang. Vi er makten som vil styrte deres bedrag. Vi er hæren til de som snakker sannhet til menneskeheten.

Det er derfor de er så livredde for oss. De vil holde oss nede. Kalle oss konspirasjonsteoretikere, innenlandske terrorister, spredere av feilinformasjon, ekstremister. Fordi vi skremmer dem.

Din makt er større enn deres tyranni. Stemmen din kan ta dem ned. Dine bønner vil avslutte deres styre. Din kjærlighet vil knuse hatet deres.

Ikke vær redd. Ikke trekk deg tilbake. Ikke gjem deg. Ikke vær redd for dem. De er redde for deg.

De 0,0003 % av elitistene som har kvalt, misbrukt, myrdet, terrorisert, torturert, utarmet, forgiftet og bedratt hele menneskeheten blir avslørt.

De vet hvor langt i mindretall de er. De ser den verdensomspennende oppvåkningen som skjer. De ser hvordan de har mistet kontrollen.

Det er derfor de desperat prøver å holde alle nede ved å forhaste agendaen deres med å påtvinge digitale valutaer og digitale ID-er. Dette avslører dem enda mer. Det avslører deres onde hjerter for alle å se. De sovende massene begynner til og med å våkne...

Fortsett å snakke. Fortsett å rope. Fortsett å heve lyden av befrielse. Fortsett å spre sannhet med alle midler. Fortsett å vise menneskeheten hva som skjer.

Gi håp til de undertrykte. Snakk liv til de som er desperate. Løft dem opp. Forkynn ikke de ugudeliges seier, men forkynn deres fall. Bruk din åndelige autoritet til å varsle ondskapens nederlag og kunngjøre seieren til alt som er godt.

Vi er den største hæren i hele verden. Det er ingenting som oss. Helvete er livredd fordi vi har himmelen på vår side.

Stå opp, si sannhet, ikke trekk deg tilbake, la lyset skinne.

Den nye dagen kommer.

Kommentarer