Er Høyre det nye sosialistpartiet? Og hva med Ukraina krigen?

Av Dan Odfjell. 

Dette hevder og begrunner Johan Egil Turbekkmo på iNyhter 14/5/23. Jeg kjenner ikke ham, men gjenkjenner argumentene og er selv fortvilet over et Høyre som Erna Solberg egenhendig har kastet «hardt babord» i sin egoistiske jakt, min påstand, om personlig makt - samt ved lenge å ha stjålet klærne til Ap og Jonas Gahr Støre.. Faktum er, Høyre og Ap er meget like blitt, og aller verst, de er felles om EU politikken, ja mht det aller meste, inkludert krigen i Ukraina samt galskapen som utgått fra det korrupte Biden-regimet. Det siste alene røper og totalt avkler Erna, henne meget beskjemmede. Ingen fornuftig konservative person kan holde med det skrekkelige som skjer i USA. Det betyr at Erna er på linje med de norske riksmediene som vi alle vet er venstrevridde, ergo er Erna blitt venstrevridd hun også. Om hun argumenterer det må til for å lykkes politisk i Norge, da har hun forlatt det konservative og styrer oss dønn i sosialistisk retning, ren kapitulasjon, et prinsipielt svik og mot det gode borgerlige. 

En annen måte å si det på, Erna seiler under falskt flagg. Hun heier på globalisme som er en skjult og farlig form for kommunisme, nødvendigvis autoritært. De fleste av oss vet at sosialismen er kommunismens fetter, altså beslektet og totalitær i sin bunn, begge. EU er absolutt sosialistisk dominert. Derfor, når Erna er voldsomt for EU i all sin argumentasjon, senest på sitt nylig avholdte partilandsmøtet, flagger hun indirekte aksept for Norge avviklet som land. Det ligger også i bunnen til utopistene WEF og FNs ønske, mindre ytringsfrihet samt en stadig strammere EU-union. Og Erna velger å tildekke den stadig økende motstanden mot EU som diktatorisk, udemokratisk og korrupt blitt. Samt at Nato er et krigersk element brukt av USA i en imperialistiske politikk som nå synes å stå for fall, det og dollarens svekkede verdens- hegemoni. Den voldsomme USA propagandaen mot Russland, og USAs bruk av Ukraina, samt EU-landene bevisst svekket, er oss alle ødeleggende. USA er ingen ledestjerne lenger.

Kina aksepterer ikke USA som verdensledende lenger, mange land er enige om akkurat det, og har fått mer enn nok av USA. Russland erkjenner at det er USA de kjemper imot, ikke Ukraina som er deres blodsbrødre. Ellers ville de skutt Ukraina sønder og sammen for lengst. Putin sa klart fra at deres inntog i Ukraina var en begrenset operasjon, for å frigjøre de østlige provinsene som snakket russisk og som ønsket den selvstendigheten som lå i Minsk-avtalene, men som Ukraina og vestmaktene ikke respekterte. Og som Angela Merkel røpet, ikke var ment som en endelig avtale.. Og USA var på bakken og hjalp til med et regimeskifte gjennom den såkalte Maidan-revolusjonen samt påbegynte opprustningen av Ukraina, enkelt sagt. Nato presset stadig østover og Russland tok til slutt en «Kennedy» dvs vi vil ikke tillate vår sikkerhet ytterlige svekket. Jeg kan se begge sider av konflikten, men likt statsviteren amerikaneren John 
Maerskheimer finner jeg USA som den lenge provoserende.

Men alt henger sammen med alt. Når krigshandlinger først begynner har de en tendens til å hardne frontene og utvide stridighetene hvilket er presis hva vi farlig opplever. I motsetning til USA er Russland opptatt av sin eksistens og sin kultur og kan ikke tape.. Det vil ikke Biden-regimet respektere - som vil tape mye prestige på å måtte innrømme å ha kjørt seg uklokt fast. Stemningen selv i USA og absolutt i Europa er økende mot fortsatt krig og umenneskelighet på bakken. Begge sider har atom våpen og ved bruk av disse kan hele verden rammes, mest den vestlige nordlige halvkule som kan nær utryddes. Dette er situasjonen med Kina som en slags mekler. Om vesten ødelegges vil det bety manglende avsetning for Kinas eksport, men med dem som eneste gjenværende verdensmakt. Ikke at jeg er noen ekspert, men jeg leser mye og forsøker å anvende enkel logikk, vanligvis brukbar.

Så hvem har mest hast, hvem har mest å tape på en forlenget konflikt, USA tror jeg. Russerne er seige og har patriotismen på sin side. Det har også Ukraina, men er krigstrette og nå sterkt svekket. Korken-i-flasken er Zelensky, hvor mye tåler «Ukraina» før korken spretter av, pga undertrykket? Kina har minst hast, faktisk for hver dag som går så taper «Vesten» styrke og  Kinas makt øker relativt. Men en atomkrig vil neppe Kina heller ønske seg. Selv konkluderer jeg med at denne galskapen bare må stoppes, og at en våpenhvile og en forhandling må snarest til før noe skjer som kan medføre skrekkscenariet atom krig. USA truer og truer, men Nato kan forlange stop i krigshandlingene ved å motsette seg USA.. Det hadde vært den «elegante» måten å avslutte galskapen på, at for eksempel Jens Stoltenberg trekker seg.. Ikke at jeg tror det, men da skulle han fått passet stemplet «god nordmann» - min ytterste utmerkelse.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer