Eskatologisk nysgjerrighet

Av George Johnsen

«Mens de var samlet, spurte de ham: Herre, vil du på den tid gjenreise riket for Israel? Han svarte: Det er ikke deres sak å kjenne de tider og stunder Faderen har fastsatt av sin egen makt.» 
Ap.gj. 1,6-7

Eskatologisk nysgjerrighet - eller vitebegjærlighet om «de siste tider», endetiden - var altså ikke noe ukjent fenomen i den første kristentid heller. Disiplene var intenst opptatt av den gamle, jødiske drøm: gjenopprettelse av Davids kongedømme som et fritt og fullkomment jordisk rike. Når Jesus nå hadde vist sin veldige makt som dødens beseirer, dukket tanken opp: Hva blir neste skritt? Når tar han makten over våre fiender og lar vår drøm bli til virkelighet? Kanskje det skal skje snart?

Men Jesus setter en kraftig strek over denne unødvendige og utilbørlige endetids-nysgjerrighet: «Det er ikke deres sak -»! Den ligger i Herrens hånd.

Heller ikke vår tid er ukjent med en slik unødvendig og uberettiget endetids-nysgjerrighet. Fra mine gymnasieår husker jeg en bok, utgitt på et seriøst norsk forlag, hvor forfatteren med stor sikkerhet forklarte hvilket år Kristi gjenkomst skulle finne sted. Ved hjelp av subtile tallberegninger, ikke minst basert på Daniels bok, var han kommet fram til årstallet - jeg husker det skulle skje det året jeg tenkte å ta artium. En merkelig fornemmelse for en ung gymnasiast: ett år igjen til Jesu gjenkomst! Men visste ikke forfatteren om dette bibelordet i Apostlenes Gjerninger hvor det uttrykkelig sies at denne viten er forbeholdt Faderen alene? Jo, men han slapp greitt unna også den vanskeligheten: Dag og time visste vi ikke. Derimot sto det ingenting om at vi ikke skulle vite året!

Vi kan smile av en slik eksegese. Men den kan skape atskillig forvirring hos ubefestede sjeler, ikke minst ungdom.

Det som Jesus har formant sine venner til - med tanke på endetiden - er ikke den unødvendige nysgjerrighet, men den nødvendige våkenhet. Dvs.: å overlate enhver tidsbestemmelse til ham som har alle våre tider i sin hånd, og så leve frimodig og glad og være ferdig til å møte Jesus når som helst. Å vente ham i virksom våkenhet - det er en rett endetids-holdning.

Kommentarer