Et annet evangelium?

Av Erik Høiby

Det undrer meg at dere så snart har vendt dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og er gått over til et annet evangelium. Men det finnes ikke noe annet evangelium; det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet! Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, skal han være forbannet! (Gal 1, 6-9)

Galaterbrevet ble skrevet til menigheter i området Galatia i Lilleasia. Bakgrunnen var påvirkning fra omreisende forkynnere som forlangte at de hedningekristne skulle omskjæres og overholde Moseloven. Disse såkalte "judaister" hadde antakelig bakgrunn i fariseismen.  De hadde kommet til tro på Jesus som Messias, men mente likevel at hedningene ikke var rett omvendt uten at de innrettet seg etter lovens forpliktelser.

Ikke i noen andre brev bruker apostelen så sterke ord som her: Enten lever man i evangeliet eller under loven. Sammenblanding er umulig. Kommer en kristen inn under loven, og begynner å tro at egne gjerninger er nødvendige til frelse, da har han falt ut av nåden og Kristus er død forgjeves. Judaistenes forkynnelse førte de troende bort fra Jesus og inn i fortapelsen.

Med "et annet evangelium" siktet apostelen til forkynnelse som lignet evangeliet, gav seg ut for å være evangeliet uten virkelig å være det. Apostelen avviser at det finnes "et annet evangelium". Sannheten kan ikke deles, og heller ikke Kristus.

Judaistenes lære korresponderer fortreffelig med dagens toleransetenkning. Det er ikke så farlig hva man tenker og tror, eller om man ser ulikt på bibelske spørsmål - bare forkynnelsen passer det moderne mennesket.

I møte med slik tale blir man fort forvirret. På den ene side kjenner de troende sin Herres røst, mens på den annen side synes det rett det man får høre. Dessuten opptrer de falske profeter på en måte som gjør at de vekker tillit. Vranglærerne vet hva de vil.

Vranglærerne forvrenger innholdet i evangeliet så korsets budskap taper sin kraft. Derfor lyser apostelen forbannelse over den som forkynner "et annet evangelium", enten det er engel eller apostel, prest eller biskop. Avgjørende er ikke tittel eller embete hos den som forkynner, men hva som blir sagt. Vær derfor våken, prøv det du hører på Guds Ord og lev i Kristi nåde, da vil Den Hellige Ånd hjelpe deg til å skille klart mellom falsk og rett lære.

Kommentarer