Født på ny

Av Erling Ruud

Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny. Joh 3,3

Mens nattevinden suste i sypressene i hagen, anskueliggjorde Jesus for den lærde Nikodemus, hvordan Guds rike er usynlig virkelighet, akkurat som den usynlige vinden. Vi kan bare se Guds rike ved å bli født på ny. Og det betyr at vi ikke først får en forklaring, men en erfaring. Og den blir virket av Ånden ved Ordet. Derfor gir Jesus Ordet til Nikodemus.

Av naturen krever vi først å se for å tro. Men det er like umulig som om en blind mann først vil se før han lar legen operere øynene. Guds rike overgår all forstand. Derfor lar det seg ikke gjøre å få Guds rike inn i hodet, slik at vi kan se det og begripe det med vår tanke, men det er mulig å få hodet inn i Guds rike, nemlig ved å bli født på ny. Jesus sa dette til Nikodemus med ordene om at ingen er steget opp til himmelen uten Menneskesønnen som først steg ned fra himmelen. Det betyr at Gud selv må gripe inn.

Denne nye fødsel er like underfull som da Gud helbredet de slangebitte israelitter i ørkenen. Denne underfulle redning fra den sikre død hjalp kun dem som adlød Guds ord og så hen til Guds redningsmiddel, kobberormen, som var forbilde på Frelseren på korset. Ingen må derfor innbille seg at de har for kloke hoder til å komme inn i Guds rike. Det som gjør alle mennesker åndelig blinde er de dårlige hjerter, de syndige gudfiendske hjerter. Vi vet at Nikodemus ble født på ny da han så Jesus dø på korset. For da bekjente han sin tro på Jesus ved å ta Jesu legeme til graven i den time da det kostet mest å være en Jesu venn.

Den nye fødsel er så gjennomgripende at Skriften sier at vi er avdød fra synden, så vi ikke kan leve i den (Rom 6,2). Om vi faller i synd, er det som å falle i ild eller vann. Der kan vi ikke leve, men må skynde oss å komme fra det igjen, skriver Rosenius.

Gud har født oss ved sannhets ord, skriver Jakob 1,18. Vi må bli født av vann og Ånd for å komme inn i Guds rike, sier Jesus. Dette fatter vi best når vi husker at dåpen er «det synlige ord» som et nådemiddel. Dåpen er liknet med frelsens ark under syndfloden, og våre fedre lærte oss at den som er falt ut av frelsens ark, må se til å svømme tilbake igjen. - Vi vet at vi er født på ny, når vi vet at vi lider under synden og ikke vet oss annet til frelse enn Jesus Kristus, og det korsfestet.

Kommentarer