Fredens bolig

«Og mitt folk skal bo i fredens bolig og i trygghetens telt og på sorgfrie hvilesteder.» Jesaja 32,18

Fred og hvile oppnåes ikke av dem som ikke er gjenfødt. Guds barn eier begge deler - ja, Guds barn og ingen andre. Fredens Gud gir den fullkomne fred til dem som av hele sitt hjerte støtter seg til ham.

Før syndefallet ga Gud mennesket løvhyttene i Edens have til sorgfrie hvilesteder, men det varte ikke lenge før synden ødela fredens bolig.

På vredens dag da vannflommen skyllet vekk det syndefulle mennesket, ble en utvalgt slekt trygt anbragt i arkens hvilested og ført fra den fordømte verden til regnbuens og paktens nye jord. Arken er symbol på Jesus, vår frelses ark.

Israel kunne hvile trygt i de hus i Egypten som var overstrøket med blod, mens ødeleggelsens engel slo de førstefødte ihjel. Og i ørkenen skaffet skyggen av skystøtten de trette pilegrimer et godt hvilested.

Vi nåtidsmennesker lever også i Guds løfter og vet at hans ord er sannhet. Vi hviler i Ordet og den trøst det gir oss. Vi hviler i nådespakten som er en deilig havn. Vi er langt mer beskyttet enn David i Adullam og Jonas under kikajontreet, for ingen kan bryte inn i vårt tilfluktssted og ødelegge det.

Jesus er selv sitt folks sorgfrie hvilested, og når vi kommer til ham ved å delta i nattverden, ved å lytte til hans Ord, ved å granske Skriftene, ved å be og tilbe, opplever vi at hvilken måte vi enn nærmer oss ham på, vender freden tilbake i vårt sinn.

Kommentarer