Gud er vår tilflukt

Gud er vår tilflukt. Salme 62, 9.

«Nu går der hårde byger, på tidens hav.»

Så leste jeg for nogen år siden i et dikt der skildret den usikkerhet som rådet i verden, umiddelbart efter den grusomme verdenskrig. Denne strofe passet godt den gang, men enda bedre synes den å passe idag. Verden er som en sydende, brusende vulkan foran sitt utbrudd.

I en sådan tid griper angsten om seg: Det er da også mange, mange som i denne tid med engstelse spør: «Hvordan vil fremtiden bli, hvordan vil det hele ende?»

Hvordan tok de hellige i tidligere – onde tider – det? Jo, de gjorde som salmisten formaner til – de tok sin tilflukt til Herren.

«Min sjel – hvorfor bruser du i meg? Bi på Herren.»

Hvordan gikk det da dem som satte sin lit til Gud? Jo, de erfarte at ingen var som ham. «De så opp til ham og strålte av glede, og deres åsyn rødmet aldri av skam.» (Salme 34, 6).

Derfor troende bror og søster – frykt ikke og reddes ikke – sett din lit til Herren, Idag, imorgen og alle dager.

Er ditt hjerte fullt av uro,
tror du trengsler forestår,
Jesus er den beste tilflukt
når i bønn til ham du går.

Utøs ditt hjerte for ham; legg dine bekymringer ned hos ham; la han overta din sak. – Og du skal gjøre den samme erfaring som alle tiders hellige, – at Gud er en sikker borg, en trygg tilflukt.

Ja – «En bolig er den eldgamle Gud og herneden er der evige armer.» (5. Moseb. 33, 27).

Amen.

Kommentarer