Har du livet?

Av Einar Kristoffersen

Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.
1 Joh 5:12

Folk flest - alle andre enn dem som Herren ved sitt ord og ved sin Ånd har fått stanset opp - tenker som så, at tilegnelsen av det evige liv, det er noe som beror på egen innsats.

Slik har djevelen, gjennom synden, forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet. (2 Kor 4:4). Man er ved fallet ført inn i et totalt åndelig mørke, som det ikke er mulig for mennesket selv å bryte ut av.

Men nå vitner Ordet: «Lyset skinner i mørket!» (Joh 1:5). Ja, nettopp der! - Hvor skulle det vel være mer behov for lys, enn nettopp i mørket!

Tenk nå på det, du som synes mørket i deg er så stort. - Du som synes du ser så lite klart og er så åndelig blind, i forhold til så mange andre. Du som synes alt som rører seg i deg er mørke og synd: Lyset skinner i mørket!

Hva er det så du får se i den sammenheng vi nå er inne på, når lyset begynner å skinne? Jo, du skilles ut fra den store masses tankegang, ved at sannheten blir klar for deg: «Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.»

Har du da Sønnen? Det er i alle fall klart nok, ut fra Guds eget ord, at Han er gitt deg! Hør bare: «For så har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» (Joh 3:16).

Men, som det så sårt lyder videre i Skriften, om lyset som skinner i mørket: «- men mørket tok ikke imot det!»

Måtte ikke det være det dommens ord, som skal lyde over deg på den siste dag!

Kommentarer