Heleren er ikke bedre enn stjeleren

Av Dan Odfjell. 

Og det gjelder dessverre også for det offisielle Norge, på lag med det korrupte venstrevridde Biden-regimet, les document.no 18/5/23: «Durham-rapporten avslører en elite som ikke vil stå til ansvar overfor noen, hverken forfatningen eller folket.» Rapporten avslører også Norge med en råtten udemokratisk virkelighet, i vårt tilfelle med løgn-roperten NRK i spissen. Vi blir regel-rett fortalt USA-løgn og annen falskhet som tillatt av norske, politiske fordelsfolk, med selveste statsministeren i spissen, NRK´s store beskytter. Også Erna Solberg er statskanalens beskytter, hvorved det norske folket er 90% fanget i sosialistisk råttenskap. Men det kommer jeg tilbake til, først la oss bevitne den råtne USA-virkeligheten som spesial-etterforsker John Durham har avdekket for det amerikanske folket:

Durham har lenge ligget lavt i terrenget for sin rolle med å avdekke ulovligheter ifm den såkalte Trump-Russland-saken og annet. Jeg forutsetter her at folk også i Norge kjenner saken, nemlig flere falske forsøk på å skjemme Donald Trump ut som president etc, samt Mueller-undersøkelsen som frikjente Trump totalt mht Hillary-demokratenes fabrikkerte hoax-type påstander. Det som nå fremlegges, er sjokkerende, fakta mht et skamløst, korrupt statssystem av løgnere som søker fremstå med en skinnhellig fromhet, mens de dolker forsvarsløse mennesker i ryggen, eksemplifisert ved James Comey som skamløst på vegne av skurken, Hillary Clinton, sto frem på TV og løy til hele folket. Og verst, bedre er det ikke blitt, nær hele statssystemet er fortsatt kontrollert av skurkene beskyttende Joe Biden og hans lakeier.

Disse systemets håndgangne menn og kvinner, hovedsakelig fra det demokratiske partiet (som slettes ikke er demokratiske, tvert imot autoritært), skyr ingenting i kampen for venstrevridd makt, og kjører USA rett på dunken. Norske medier vet dette, men støtter det korrupte Biden-regimet ved ikke ærlig å ta avstand fra det, og slik ofres sannhet og alle prinsipper for å skakk-kjøre Norge. For hva og hvem? For statsminister kandidater som Erna og Jonas? Som begge satser på EU og å utslette Norge som nasjon til fordel for globalismen - også den er autoritær i sin bunn, med oss alle fattige, men lykkelige !!! Og det under de søkkrike få, organisert gjennom EU, WEF og FN, ja, dette lover godt folkens. Men håpet er at Erna og Jonas «forsvinner» ut av Norge og inn i disse overnasjonale kapitalist-pregede organisasjonene, dvs uten oss, det norske folket på slep. Vår olje- og annen rikdom bærer oss best alene, dog en egen historie.

Men tilbake til USA og kjøreretningen. Den må stoppes før landet banan-republikk helt er blitt, og uten Norge på slep, takk. Vi ser humbugen med Ukraina, at Jonas kan sende 75 milliarder norske kroner til det landet uten revisjon og kontroll som mulig, det er vilt, uansett hvilken begrunnelse han måtte gi. Dessuten ubetenksomt med støtte til USA´s krigstokt mot Russland, som aldri vil gå bra, selv med den konfliktsky Nato-Stoltenberg som sekretær - som berømmelig tok ansvar ved å bli sittende.. Nei, dette synes å være krigerske betalte mennesker som neppe setter andre mennesker høyt, andre enn seg selv. Stakkars Ukraina,  kjent som kanskje det mest korrupte landet «av hvite mennesker» i vår del av verden, bare vent til sannheten kommer frem. Den vil nok knuse politisk propaganda enten den er utgått fra USA eller her lokalt. På norsk heter det at krake søker make; politisk ikke minst..

Som Rustad skrev: «Det pågår et stort drama i USA. For samtidig som heksejakten mot Trump avsløres kommer bevisene for at familien i Det hvite hus er simple kriminelle som selger ut sitt land for penger». Forresten, hva får Erna og Jonas igjen for å gi bort vårt norske arvesølv til EU, den billige fossekraften, som «folk og industri» har kunnet leve av i generasjoner? Er de dønn inkompetente eller hva, den beste forklaringen de kan komme opp med synes å være at de var bortreiste og/eller at de innrømmer å arbeide i det skjulte for fremmede konstellasjoner? Helt ut av EU, sier jeg, da faller Acer-strøm-avtalen av seg, selv samt mye annet Norge ugunstig.

Når Durham lenge har ligget lavt i terrenget, kommer det av beskjed fra justisminister William Barr om at han ikke fikk lov til å gå etter Obama og Biden, og at andre nøkkelpersoner nektet å la seg avhøre.. De håpet tydeligvis at «systemet» skulle redde dem, at det ikke kom noe oppgjør. Dette er løgnere og forbrytere, og slik bekreftes Durham´s konklusjon: Det hjelper ikke med nye regler hvis ikke menneskene, som velges til embeter, ikke har moral samt samvittighet. FBI´s oppgave er å beskytte og bevare folket og forfatningen på basis av «trofasthet, tapperhet og integritet». Durham´s konklusjon gjelder like mye Norge og herved min konklusjon: Uten nye partier og politikere på Stortinget samt vingestekkede partier og null partistøtte, er det lite håp for et fritt og uavhengig Norge. Da blir vår fremtid lik de «600 mørke årene» da Norge var underlagt Danmark, og vi levde som leilendinger og med fremmede skatteoppkrevere.. 

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer