Hva kan Norge senest takke USA for? At vi nå er i krig?

Av Dan Odfjell. 

De fleste vil kanskje gjette på Nord Stream-sabotasjen, bestemt av Biden-regimet, en krigshandling pr definisjon mot USAs europeiske allierte, dvs innen Nato-samarbeidet.. Med kansler Olaf Schultz overrumplet og tvunget på lag.. At den samtidig var rettet mot Russland kan dog ikke forsvare denne imperialistiske handlingen.. Som synes å ville få vidtrekkende skadelige konsekvenser for atlanterhavs-alliansen. 

En dyp kile har åpenbart seg, mellom Europa og et USA med imperialistiske hensikter, igjen. Med det mener jeg alle USAs regimeskiftekriger som Donald Trump ville ha en slutt på. Innen hans presidents tid kom det heller ingen nye kriger, og jeg siterer ham fra oktober 2019 på Twitter: «USA has spent eight trillion dollars fighting and policing in the Middle East. Thousands of our great soldiers have died or been badly wounded. Milllions of people have died on the other sides. Going into the Middle East is the worst decision ever made, dvs i historien til vårt land! Vi dro til krig under en falsk og nå motbevist forutsetning: Masseødeleggelsesvåpen». 

Og Trump hadde mer enn rett, den eneste USA president som har innrømmet disse, alvorlige forbrytelser mot menneskeheten som omtalt og dokumentert bl.a av Watson Instituttet ved Brown University: 

«Minst 929,000 mennesker er drept av direkte krigsvold i Irak, Afghanistan, Syria, Jemen og Pakistan. Antallet personer som har blitt såret eller blitt syke som følge av konfliktene er langt høyere, det samme er antallet sivile som har dødd indirekte som følge av ødeleggelse av syke-hus og infrastruktur og miljøforurensning, blant annet krigsrelaterte problemer.

Tusenvis av amerikanske soldater har omkommet i kamp, det samme har tusenvis av sivile entreprenører. Mange har senere dødd av skader og sykdommer påført i krigssonene. Hundre-tusenvis av soldater og kontraktører er blitt såret og lever med funksjonshemminger og krigs-relaterte sykdommer. Allierte sikkerhetsstyrker har også lidd betydelige, det samme har opposisjonsstyrkene. 

Langt flere av de drepte har vært sivile. Mer enn 387,000 sivile har blitt drept siden 2001.
Millioner av mennesker som bor i krigssonene har også blitt fordrevet av krig. De amerikanske krigene etter 9/11 har tvangsflyttet minst 38 millioner mennesker i og fra Afghanistan, Irak, Pakistan, Jemen, Somalia, Filippinene, Libya og Syria. Dette antallet overstiger det totale antallet fordrevne av hver krig siden 1900, bortsett fra andre verdenskrig».

Flere av disse krigene har Norge enten støttet eller deltatt i og norske politikere fortsetter å knytte oss sterkere politisk og militært til den mest «skyldige» supermakten av dem alle, senest med 75 milliarder til Ukraina-krigen. Som mest er et resultat av USAs lenge bakke-operasjoner og imperialistiske hensikter der, som startet lenge før russernes motaksjon. Det vil selvsagt ikke Biden-regimet som dirigerer Nato innrømme.. Men en dag kommer nok det hele for dagen, samt Jonas Gahr Støre´s overivrige krigsdeltagelse, på lag med haukene. Venstresiden har normalt vært imot all krig og argumentert for fred. Helt siden Vietnam krigen har den betakket seg USA. Men nå er de «gong ho» plutselig for Nato og for krig, sågar med USA mot Russland, det er knapt til å forstå hvor tullete, underdanig og servilt Norge er blitt. 

Kanskje en venstreside forklaring: Etter at Rødt erfarer at globalisme er en fordekt versjon av kommunisme - som tilsvarende vil oss alle fattige eierløse, men lykkelige - altså en ekstra vakker og meningsfull «Biden-type» fremtid, da kaster også de seg rundt til Klaus Schwab´s utopi og modell (den også tåkefyrsten Jonas og Erna Solberg, FN-forfekteren, begge strever  oss mot..) altså WEF´s såkalte oligarkmodell. Men i håp om hva? Rødt synes noe optimistisk om de tror seg tilhøre de få og feterte oligarkene? (Jonas og Erna også.) Bjørnar Moxnes, er det fordi «felleskap fungerer» at dere nå legger om til pro-Nato og USA-kurs? Da tapte du en velger og flere med meg. Hva heller med ærlig nasjonalisme og norsk selvstendighet?

Dan Odfjell, Samfunnsdebatt

Kommentarer