Hvem kan stanse Jesus?

Av Odd Handal


«Da stod Jesus stille». Luk. 18, 40.

Mange har prøvet å stanse Jesus. Kong Herodes prøvet å stanse ham. Det vel planlagte barnemord i Betlehem skulle med en gang gjøre ham ferdig med Jesus. Men før Herodes fikk sette sin plan i verk, var Josef og Maria med barnet Jesus på vei til Egypten. Jesus gikk videre. Fariseerne og de skriftlærde prøvet mange ganger å fange Jesus i ord. De la mange snarer for ham, men Jesus ble dem aldri svar skyldig. Jesus gikk videre.

Hele folket så i Jesus en meget nyttig konge. Han kunne hjelpe dem i alle ting. Nettopp ham måtte de få som konge - så ville folkets storhetstid inntre. Men da de kom for med makt å gjøre ham til konge - trakk Jesus seg unna. Jesus gikk videre.

Pontius Pilatus var representanten for datidens stormakt. Når han felte dødsdommen over Jesus fra Nasaret, så mente både han og de mange andre at nå var det slutten. Nå hadde de endelig maktet å stanse Jesus. Men Jesus brøt gravens segl. Jesus sto opp fra de døde - Jesus gikk videre.

Hvem maktet da å stanse Jesus? Der satt en blind tigger ved veikanten utenfor Jeriko. Han hadde hørt mange underlige ting om Jesus fra Nasaret - og alt dette har formet ønsket hos ham - tenk om han kom denne vei! Det er dette han opplever en dag. Da den blinde spør de mange som drar forbi hva som skjer, får han vite at det er Jesus fra Nasaret som drar forbi. Da roper den blinde: Jesus - du Davids sønn - miskunn deg over meg! Da stod Jesus stille. -

Vi regner med massen. Det må folkebevegelse til om det skal monne noe. Ikke slik hos Jesus. Det er ikke de mange - heller ikke den fremtredende i manges øyne som kan stanse Jesus - men den ene som roper i sin nød - Herre, miskunn deg over meg.

Det er vårt håp - vår trøst. I dag kan du få oppleve at Jesus spør deg: Hva vil du jeg skal gjøre for deg?

Kommentarer