I rikelig mål!

Av Einar Kristoffersen


Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål. 2 Kor 9:8

Ja, tenk all nåde, og i rikelig mål!

Mange tenker som så, at dette skal vise seg i at vi får et enkelt liv her på jord, med stor velstand og lignende. - Men hva har vel tatt mer åndelig liv her på jorden, enn nettopp rikdommens bedrag!

Gud holder ikke noe godt tilbake fra oss, om det ikke er fordi det ville skade oss å få det. Han er ikke som oss. - Først i dette, at Han ikke gir etter fortjeneste, men av nåde og derfor alltid rikelig! - Å, hvor vanskelig det er for oss, å gripe dette og forstå det! - Og for det annet i dette, at Han har den fulle oversikt, både når det gjelder våre særlige svakheter, og den vei og tjeneste som ligger foran oss!

Det er for å takle det liv som ligger foran deg, og den tjeneste Han vil bruke deg i, at Han gir deg all nåde i rikelig mål! - For det å takle det liv som ligger foran deg, dreier seg jo ikke bare om å komme igjennom de trengsler som påføres deg i livet utenfra, men også i å holde ut, og tro nåden - at Han elsker deg, og har en fullt ferdig frelse for deg, til tross for alt som stiger opp fra dypet i deg og frem i lyset, i samfunnet med Ham!

Han visste at du var slik som du nå ser. Du var jo slik før du fikk se det! Han visste alt om deg før Han kalte deg! - Og det er nåde nok til soning for all verdens synd! (1 Joh 2:2). - Skulle det da ikke være rikelig nok også for deg?

Kommentarer