Ja, Jesus, du er konge!

Av Tormod Vågen

Joh. 18, 19-40

Pilatus sa da til ham: «Så er du dog konge?» Jesus svarte: «Du sier det, jeg er konge.» V. 37.

Ja, han er konge, ikke bare for Israel, men for hele verden. Han er endog kongenes konge. Det finnes ikke et eneste menneske som er skapt til å være sin egen konge. Alle som har forsøkt det, fór vill. Det gikk galt med dem.

Og som det har gått den enkelte, har det gått samfunnet. Der han ble avsatt i et folk, fikk hatet, ondskapen, lovløsheten og synden makt. Folkets sol gikk ned, og undergangen var viss.

De folk som bygger sitt samfunn på Guds ord, og lever i ærbødighet for Kristus, eier framtiden og lykken.

Det finnes ingen som makter å styre sitt liv selv. Men den dag et menneske overgir seg til Kristus, går det inn i sol og dag. For denne konge elsker oss, vet hva vi behøver og har makt til å gi oss det. Han kjenner mine evner, mine sterke og svake sider. Han vet hvor jeg kan gjøre en tjeneste til hans navns ære i dette korte liv. Han vet om vanskelighetene langs veien og kjenner framtiden.

Derfor er det usigelig trygt å legge sin svake hånd i hans og si det i ord og liv: «Jeg makter ikke styre meg selv. Du Jesus kan være min konge. Jeg gir mitt liv til deg. Bruk meg som du vil.»

Alle som har forsøkt det, vil si med én røst: «Det er livets store frihet å være hans trell. Det beste i meg finner sin utløsning og frigjørelse i hans vilje. Lydighet mot Kristus blir til en herlig oppgave. For jeg er skapt til å være hans undersått.»

Ja, Jesus, du er konge!

Kommentarer