Langsomt blir LANDET VÅRT alle andres - mens Nordmenn blir treller i eget fedreland!

Lubna Boby Jaffery
Av Pluto. 

La oss slå fast; Norge ER Nordmenns historisk-betingede kjerneland, og vil alltid så forbli - uansett hva det (for tiden!) anti-norske, politisk-korrekte EU-globale stortings-regimet mener i denne multikulturalistiske, global-diktatoriske tid av grenseløs internasjonalisme, hvor det urnorske folk er gjordt til maktesløse statister i eget opprinnelsesland!

Partiveldet i dagens ensrettede og konforme storting har forlengst kuppet makten ved sin gradvise uthuling av vår Grunnlov; Som nettopp i sin tid var skrevet for å verne det norske land og folk "til Dovre faller" MOT det svik som nettopp skjer i vår tragiske skjebnetid av i dag; Nemlig den forsøksvise avviklingen av Norge som en norsk nasjon OG desimeringen av det rot-norske folk gjennom det "langsomme folkemord" som i dag foregår rett foran våre urnorske øyne!

***
Saksordføreren for dette anti-norske forslaget er jo symptomatisk nok Arbeiderpartiets Lubna Boby Jaffery, som selv er ett-hundre prosent etnisk-pakistansk og datter av innvandrede foreldre som ankom Norge i 1971;

Hennes ord i denne forbindelse er talende for den agenda dagens regime har, hvor formålet nettopp er å skape splid mellom tradisjonelle grupper som har hjemstavnsrett i Norge - samt, gi andre fremmede "et politisk-juridisk-våpen til" for en fortsatt egen-kolonisering av vår engang så vakre og homogene nasjon. - Jeg siterer Lubna Boby Jaffery sin iver etter å av-norske Norge;

"...Det er av stor symbolsk betydning. Tida der vi skulle gjemme bort og fornorske det samiske er over. Ved å anerkjenne samene som urfolk i Grunnloven, setter man et varig punktum for fornorskningspolitikken" - sier altså den pakistansk-ættede kvinne, som naturligvis også "taler for sin kjære mor" bokstavelig talt - hvor Norge kun skal være et geografisk område for alle verdens borgere som så ønsker okkupere vårt land!

***
KUN en nasjonalsinnet bevisstgjørende KAMP for Nordmenns fortsatte rett til eget land, etnisk, kulturelt og territorialt og, hvor kun norsk-ættede (iberegnet samer som definitivt er genuint norske) skal ha statsborgerskap/stemmerett er nødvendig for at kunne sikre landets særegne folkelige- og nasjonale selvstendighet og suverenitet for en framtidens overlevelse.

Pluto

Kommentarer