Norge - et land i oppløsning, forandring og fremmedgjøring

Av Amund Garfors. 

For en nasjonalist som undertegnede, og som har sett og vokst opp med at det er den naturligste ting i verden, ja der det skal være lov å sette ord på tinga som enhver person kan se med sine egne øyner, så er det sannelig  ikke lett å venne seg til den nye tid. Ja, at visse ord, formuleringer og sannheter, egentlig skal skal være tabu i offentligheten. Og det i et såkalt fritt land, en kulturnasjon som Norge. Ja som påberoper seg frihet, demokrati, trykke- og talefrihet. For den som har fulgt med i de siste 30-40 år, den personen ser fort at det vi tidligere tok for gitt, det tar nå slutt. Jo, der vi nærmer oss mer og mer et diktatur!

Vi ser den ene trussel etter den andre som kan skremme livet av oss som er våken. Korona-viruset ble en alvorlig trussel mot folks liv og helse. Men myndighetene ble såpass mentalt utslått av smittefaren, at de overså en langt verre og større fare for hele den siviliserte verden,  ja det lite menneskeverdige og tragiske liv, nemlig Islam og dets infiltrasjon i vesten. Denne farsotten og hysteriet som fulgte korona-galskapen, den vil nok gå over. Men det som ikke vil gå over, og som i årene framover vil bli langt verre og gripe om seg, ja som spre seg som ild i tørt gress, hurtig fra land til land, med sitt underutviklede og skremmende åndehær og politiske immunforsvar, det blir nok islam. Og som ingen ser ut til å kunne tøyle, verken her i Norge eller andre land i Europa...

Og vi ser tryggheten til folket, den forsvinner som dugg for sol. Knivstikking, overfall, voldtekter, bilbranner, narkotika og stor kriminalitet er nå blitt en daglig foreteelse i landet. Der politiet har liten mulighet til å stoppe denne voldsspiralen. En vold og en ondskap som Norge har importert nå i flere tiår.  Sannelig sier jeg;  et folk som frivillig velger korrupte politikere, bedragere, løgnere, psykopater, fascister og forrædere - og som i tillegg lar seg styre av disse demoniske kreftene - et slikt folk er ikke et offer, men de er medskylfige i at dette landet går i oppløsning! Og forandres til et kommende shitholdland, en bananrepublikk  og et muslimsk helvete på norsk jord!

Ja jeg vil påstå at dette som våre uansvarlig politikere har vært med på, og uten folkets godkjenning, det vil snart medføre at dette vil ble som en slags ny okkupasjon, slik Norge fikk erfare mellom 1940-45. Ja presis og langt verre enn som da tyskerne okkuperte oss for 83 år siden.  Okkupanter som har tatt seg  inn og vil strømme inn i enda større mengder i landet vårt. Store menneskemasser, denne gangen fra Nord-Afrika,  Midt-Østen og fra u-land, der islam styrer alt. Og der alt legges til rette for at denne trafikken bare skal eskalere år etter år.

Den eneste forskjellen på tyskernes okkupasjon og de nye okkupantene, det er at masse nordmenn, ja kall dem gjerne "quislinger",  ja fordi de hjelper erobrerne og okkupantene til å ta over landet vårt. Disse "quislingene" har tatt makta i alle viktige institusjoner i samfunnet vårt. De samme har laget lover og regler som straffer motstanderne til denne okkupasjonen vi tydelig ser komme. Mens vi, motstandsfolket, vi som elsker vårt land og folk, et land som vi aldeles ikke vil gi fra oss frivillig, ei heller vår kultur, vår kristne tro og de norske tradisjoner, vi skal straffes og utskjelles med de mest ufyselige ord.

Politiske partier som f.eks Norgesdemokratene og som er det eneste partiet som nordmenn nå kan stole på. Men vi blir tiet i hjel og slipper ikke til verken i aviser radio eller på TV. Og når ikke sannheten kommer fram, da forsvinner også tryggheten og trivselen. Dette er en viktig påminnelse for oss alle som har bestått av hovedsaklig hederlige, siviliserte og arbeidende mennesker, at vi nå skal skiftes ut med helt andre folkeslag. Ikke minst at det jødiske-kristne, det er i ferd med å erstattes av islam. Og som ikke er kommet med kjærlighet, men med ondskap og undergang. Katastrofen vil bli uunngåelig og fullstendig, dersom ikke dette stoppes nå!

Det som forundrer meg og som jeg ikke kan forstå, det er at denne såkalte "eliten" som overveiende er bestående av hvite og av europeisk herkomst, de tror i sin naivitet, at de fortsatt kan styre disse land i Europa, helt uanfektet, etter at flertallet av befolkningen er skiftet ut. Hva får dem til å tro at ikke også dem sjøl vil bli skiftet ut?

Ja vi vet at like barn leker best. Men nå skal det eksperimenteres med folket, noe som ikke vil gå bra. Peronlig tror jeg ikke "elitens" ønske er å utslette egen befolkning, men heller å skape splittelse og motsetninger, slik at disse selvutnevnte og lite oppegående og intelligente politikerne kan styre befolkningen gjennom spitt og hersk.

Problemet med en slik tanke, det er at det kan bli kaos, uroligheter, anarki og til slutt borgerkrig. Og siden europeerne er i flertall. og har mest å kjempe for, så har de mange minoritetene blitt satt i skvis. Og da er faren også stor for at dette vil eskalere voldsbruken til minioritetene imellom. Disse som da består av en rekke forskjellige nasjonaliteter og grupper, der det tross alt er mange skjøtsomme innvandrere også. Og som sjøl har stor nytte av vårt siviliserte samfunn.

Et annet problem som gjør meg svært bekymret for framtida, blir hva som skjer når de europeiske velferdsstatene slipper opp for penger. Og der våre myndigheter på de  fremmedes vegne, ikke lenger kan flå majoritetsbefolkningen med massive skatter og avgifter. Jeg tror at vi er ganske nær et slikt senario, hvor det er stort potensiale for vold når kassa er gått tom. Spesielt når disse lite ansvarlige politikerne, og som har importert massene, har lovet dem alt de peker på, ja gull og grønne skoger, uten å ha jobb. Hvor det ikke klipes i ærlig arbeid, men der "eliten" ikke lenger kan dele ut gratis penger. Ei tid jeg helst ikke vil tenke på. Og som ikke vil bli særlig festlig... Gud være med oss alle!

Ankenes, 28.mai 2023

Amund Garfors

Styremedlem i Norgesdemokratene,  Nordland.

Kommentarer