Og han så at landet var fagert

Av H. E. Wisløff

Og han så - - at landet var fagert. 1 Mos. 49,15

Landet Gud har gitt oss, er en gave. La oss takke ham for den. En viktig oppgave vi har på en nasjonaldag er å takke Gud for landet han ga oss.

Store ord er billig vare en nasjonaldag. Det er hverdagen det kommer an på. Store ord bygger ikke landet, men hederlig arbeid og gudsfrykt med nøysomhet bygger det.

Men fedrelandet vi har fått, er ikke bare en gave vi skal takke for, men en skatt vi skal ta vare på. Vi skylder å slå bønnering om det. Fedrelandets sterkeste vern er ikke festningsverker og volder. Det er foldede hender. Måtte vårt kjære fedreland alltid få ligge i skyggen av foldede hender!

Men landet er ikke bare en gave og en skatt som skal vernes om. Landet Gud har gitt oss, er også vår misjonsmark. Det er her vi har vår aller første og nærmeste oppgave. Enhver generasjon må kristnes på ny, er det sagt. Det er vår nærmeste kristenplikt å være med å gjøre det.

Med foldede hender takker vi Gud for gaven. Med flittige hender verner vi skatten Gud har betrodd oss. Og med villige hender er vi med og bygger Guds rike i Norge. Vi bygger det først i vårt eget liv, i vårt hjem, og siden i by og bygd mellom Norges fjell.

Kommentarer