På livets universitet

Av Billy Graham

(Jesus sa:) «Ta mitt åk på dere og lær av meg.» Matt 11:29

Hvilke studieopplegg må du følge på livets universitet? Du må ta i mot livet, du må en gang møte døden, og du skal en dag få din dom. Du kan ikke møte noe av dette uten Kristus. Du må følge tre studieopplegg på livets universitet. For det første, livet selv. Du hadde ingen kontroll med at du en gang ble født. Det er ikke noe du kan gjøre for å slutte å leve. «Å nei,» sier du, «jeg kan begå selvmord.» Nei, det kan du ikke. Du er skapt med en sjel og en ånd som skal leve evig. Kroppen din vil dø og bli begravd, men du, den virkelige deg, skal leve i all evighet. Du kan ta livet av kroppen din, men du kan ikke drepe ditt eget jeg. Så «livet» er et av de studiene du må gjennomføre, enten du liker det eller ikke. Du kan ikke la være å bli født.

Det andre studieopplegget er døden. Bibelen sier: «Det er menneskenes lodd å dø en gang.» (Heb 9:27). Alle generasjoner dør. Du kan dø i en bilulykke. Du kan dø av kreft. Du kan dø av hjerteinfarkt. Du kan leve til du blir gammel, men en gang skal du dø. Gud sa til kong Hiskia: «Du skal dø; du får ikke leve lenger.»

Bibelen sier at det er «en tid til å fødes, en tid til å dø.» (Fork 3:2). Er du rede til å dø? Adam levde i 930 år, men døde. Set levde i 912 år, men døde. Metusalem levde i 969 år, men døde.

I ethvert menneskes liv kan det sies til slutt: «Han døde.» Både dagen, timen og minuttet du skal dø er bestemt. En fremstående person ble sitert i pressen for å ha sagt: «I livets skole har jeg forberedt meg til alt, unntatt døden. Jeg er ikke forberedt på å dø.» Er du forberedt på å dø?

Det tredje studieopplegget du må følge på dette universitetet, er å møte dommen. «Likeså visst som det er menneskenes lodd å dø en gang og siden komme for dommen.» (Heb 9:27).

Hvis du har mottatt Jesus Kristus som din frelser, har det skjedd noe fantastisk. Korset hvor Jesus døde for våre synder, var en straff. Bibelen sier at «fra verdens grunnvoll ble lagt ... Lammet, som ble slaktet.» (Åp 13:8). Det var Guds plan å forsone seg med verden. Derfor måtte Jesus Kristus dø. Det var en domsavsigelse. På grunn av våre synder, dømte Gud sin egen Sønn istedenfor oss. Jesus ble gjort til synd for oss. Og Jesus gjorde det frivillig, fordi Han elsker oss.

Kommentarer