Russland´s Ukraina invasjon helt uten grunn, Jonas Gahr Støre?

Av Dan Odfjell. 

Hvor fikk du den påstanden fra, den motsatte forståelsen er i ferd med å gripe om seg, og beklagelig er det dersom Norge har bundet seg blindt fast til Nato-masten, dvs når Nato er USAs selveste krigs-instrument, hvorved du, Jonas, synes å «sette Norge i risko» ved indirekte og voldsomt å støtte din Nato-Ap-kamerat, Jens Stoltenberg. Norge som land har neppe noen fordel av det, tvert imot, det kan lett vise seg etterhvert. Det er nemlig slik at sannhet ikke bryr seg om politiske bindinger, den er uavhengig av og er en konstant motstander av løgn og av allslags politisk usann posisjonering. Krigen i Ukraina er noe EU´s ledere av USA er hisset til, gjennom USA´s Nato-nakketak på et forsvarsløst Europa? Den alminnelige mann og kvinne er mest forferdet over krigen og vil den stoppet. De kan ikke ta side, noe de bevisst er forhindret fra å kunne vurdere, dvs grunnet det massivt propaganderende USA og dets lakeier i EU, samt, Jonas, dine venstrevridde medier som lydig spyr ut Russland-hat. Farlige greier.

Via Nato er Norge sugd inn i USA-sfæren, på godt og på ondt. At det er USA som selv har intrigert seg inn i Ukraina´s «indre anliggender» fra lang tid tilbake, synes ubestridelig, samt at det er USA som betaler og dirigerer Stoltenberg samt Nato´s nå krigerske handlinger; ikke for første gang heller, bare tenk på Libya krigen.. Og det er USA-politikere som vil at Russland nå skal «knuses», det med påstanden om at Vladimir Putin er en banditt. Jeg er ikke selv i stand til å bestemme hvem som «mest er banditt» mellom personene Putin og Biden, hva angår deres sannhets-tilbøyeligheter. Men la oss for argumentets skyld si at de begge er like lite troverdige. Den lille mann og kvinne kan iallfall ikke bedømme hvem og hva som er rett eller galt gjennom riksmediene, kun at Ukraina-krigen som rapportert synes grusom og må stoppes. Flyktning-tilstrømningen taler dessuten sitt klare egne sprog. 

Men også resten av den globale verden synes på lag med den lille mann og kvinne´s enkle konklusjon, stopp galskapen, det avtegner seg nå. Mens Russland vil krigen avsluttet, Ukraina logisk også, men tydeligvis ikke USA, uten forklarlig grunn. Derfor ser verden naturlig økende mot USA for dets begrunnelse.. Forklaringen synes, at USA har rotet seg inn i en situasjon som de ikke kan komme seg ut av uten med et betydelig tap av prestige, det synes selve sannheten. Biden-uttrekningen fra Afghanistan var en katastrofe, og haukene i Washington tåler knapt en katastrofe til, og nå, i nær desperasjon, biter de tennene sammen, det tror nå jeg. For de må finne på en «tilforlatelig» tilbaketrekning fra Ukraina og fra sitt mislykkede anti-russiske felttog, noe resten av verden synes godt å forstå, og som ikke sympatiserer med USA. Eller, USA må ta atom våpen i bruk, Gud forby. Russland kan også måtte ta slike våpen i bruk etter den måten Vesten nå senest pøser på med stadig farligere våpen og pengestøtte.

Kina har meldt seg på som mekler, afrikanske-ledere likeså og hvem vet hva som er det neste som kan skje.. Norge med felles grense med Russland i nord får besøk av russiske krigsskip og et amerikansk hangarskip (med hele 90 jagerfly etc ombord) er sågar også på vei til norske kysten. Med våre undervanns olje-installasjoner er vi utsatt - slik vi så det demonstrert med Nord Steam gassledningene i fjor i Østersjøen; sabotasje-sprengte. Min konklusjon, Jonas, lille Norge er, og hadde vært best tjent med mindre store provoserende ord og en mest mulig nøytral avmålt rolle i Ukraina-konflikten, i retrospekt opplagt langt å foretrekke, ikke minst pga vårt lange og fredelige forhold nettopp til vår store nabo, Russland. En politikk nå tilsynelatende forlatt, Hr statsminister? Etter at vi helt siden den siste verdenskrig har anstrengt oss enormt for nettopp å opprettholde et godt forhold til Russland, av hensyn til våre nasjonale store felles interesser i nord.

I en ting har Russland helt rett, reelt er de i krig med et imperialistisk USA, ikke med Ukraina, i et hensynsløst proxy spill som lenge har utviklet seg der på bakken, nå med hjerteskjærende menneske-slakt på begge sider, og ellers meget infrastruktur destruerende. Dessverre synes det som det korrupte Biden-regimet trenger krigen for å «distrahere» for sine lokale politiske og andre venstrevridde problemer, det med en ny valgkamp rett rundt hjørnet etc. Så for oss i Norge er det enkle spørsmålet om vi som land og folk er på rett eller gal side.. Tiden vil vise, men det enkle svaret er at Norge utvilsomt ville ha ligget langt bedre an i dag med en langt mindre utfordrende, ja en mer nøytral og nøktern politikk. Vi vet nemlig ikke slutten på denne konflikten. At Stoltenberg er norsk er i denne saken og i krigens forbindelse totalt urelevant, Hr statsminister. Bruker også du Ukraina-krigen politisk? Eier du ikke skam?

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer