Ta tanker til fange!

Av Kjell Frank Pedersen

«Idet vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.» 2 Kor 10,5

Mange steder i Ordet beskrives den åndelige kampen vi utkjemper. Denne er allerede kronet med seier ved Jesu Kristi fullbrakte forsoning på Golgata. Vi formanes til å stride på rett måte (2 Kor 10,3), til å bruke de rette våpen (Ef 6,13-20), og her er det ting som må rives ned. Man må ta fanger.

Tankebygninger og høyder som reiser seg mot kunnskapen om Kristus, må rives ned. Alt det vi hører og ser, skaper tanker og holdninger hos oss. Reklameindustrien har benyttet seg av dette faktum i alle år. Det er bevist at reklame øker salget. Sjelefienden bruker også dette. Han skyter sine brennende piler inn i vårt hjerte. Her må vi som troende bruke det våpen som er beskrevet i Ef 6,16, nemlig troens skjold.

Det er kanskje en seiglivet tankebygning vi har å gjøre med, som for eksempel det Josva og Israel opplevde med Gibeons innbyggere (Josva 9). Gibeon betyr høyde. Denne høyden reiste seg mot kunnskapen om Gud, ved at innbyggerne gikk fram med list for å slippe unna israelittenes vrede. Det bedrøvelige var at de ikke spurte Herren til råds (Josva 9,14). Følgelig ble de lurt til å ta en gal beslutning. La oss ikke gå i samme felle.

Vi har muligheter til å spørre Herren til råds. Jesus har selv gitt det løfte at Den Hellige Ånd skal veilede oss til hele sannheten. Ånden og Ordet er vår rettesnor. Andre høyder kunne også nevnes i det forvirrende religiøse konglomerat som rår i dag. Men la oss våke og be og lese Bibelen nøye, så vi blir i stand til å følge Paulus' formaning om å rive ned alt som reiser seg mot kunnskapen om Gud.

Ta enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus! Det kan være vi er i tvil om tankene er farlige eller ikke. Da må vi følge Ordets klare påbud: «Ta enhver tanke til fange.» Et bibelsk eksempel på djevelens lureri finner vi i 1 Mos 3,1: «Har Gud virkelig sagt?» Spørsmålet virker ufarlig, men bærer i seg en stor fare, nemlig tvil. Tvil på Guds ord. Resultatet ble fall både for Eva og Adam. Satan bruker den samme list i dag. La deg ikke lure. Husk at han er beseiret. Stå ham imot, fast i troen, og han må vike fra deg.

Kommentarer