Venstresiden er alliert blitt med globalisme-kapitalistene

Av Dan Odfjell. 

Noe forbausende det, og se, Anniken Huitfeldt, også FN-omdømmet er i ruiner, ikke helt uten grunn det, ikke lenger i stand til annet enn overfladisk å ta del i internasjonale konflikter, så som klimaendringer og annet diskuterbart vesentlig. Dette bør sikkert skuffe Erna Solberg storlig, FN har jo vært hennes kostbare kjepphest og fremtidige reservekarriere. Men hva skjer med Agenda 2030, den må vi da ikke mistes av syne, det grønne skiftet som knapt andre enn de dummeste bryr seg om? Desto mer som vitenskapen er kommet frem til at der ingen fare er mht global oppvarming og andre dommedagsscenarier. Spørsmålet blir; hva skal myndigheter rundt forbi nå kunne engste og paralysere oss med, til Kinas fordel som bare kjører på?

For å ta globalisme aspektet først, der er både Erna og Jonas Gahr Støre samarbeidene og helt om bord. Med hhv Børge Brende og Espen Barth Eide på plass i Davos som deres respektive glitrende deltagende og samarbeidende kollegaer innen WEF. Altså, Høyre og Ap er politisk på lag der også. WEF er verdenskjent som de mektige internasjonale oligarkenes lekegrind, dvs under Klaus Schwab´s myndige taktstokk. For alle andre ønsker han oss en totalitær verden tilsvarende kommunismen, bare nå med det åpent og ærlig uttalte ønsket at vi alle skal bli fattige og eierløse, dog likevel forbausende lykkelige.. Utopiske tilstander altså, det kan da ingen være imot, når samtidig det tungvinte demokratiet blir parkert for godt?

Med Jonas som statsminister og med Erna på vent, de to er jo allerede på lag, kommer dette til å bli oss en glatt bekymringsløs, knapt merkbar overgang.. Men vi, det norske folket, vil ikke bli forbigått og eliminert, samt av Schwab lykkeliggjort, fordi 1) vi tror ikke på ham eller noen av dere. Og mht Jonas og Erna og deres felles kjøreretning, tar vi sterkt avstand fra den rent generelt, men også fordi spesielt 2) dette blir oss ikke bedre enn god, gammel kommunisme, bare i ny innpakning. Schwab har nemlig forstått det hele, at vi mange andre må ledes av de opplyste få og super rike, at noe annet vil aldri kunne fungere, det viser verdenshistorien..

Nato-tilknytningen vår er vi nå også kommet i tvil om, for vi vil ikke delta i USAs regimeskifte-kriger lenger. Akkurat der er jeg enig med Kina, nemlig, snarlig, ja øyeblikkelig fred i Ukraina, det er klart tingen enten USA under det korrupte Biden-regimet vil det eller ei. Fordi a) det er umenneskelig med en atom-krig og b) fordi allerede altfor mye umenneskelighet er erfart i det dønn korrupte Ukraina, som trenger en helt ny og sindigere administrasjon enn den tilhørende den bløffende Zelensky. Jeg foreslår at USA gir ham en så gunstig retrett at han kan vasse i luksus resten av sitt liv. Ikke at han fortjener det, men nå kan man ikke lenger ta slike smålige hensyn, hensikten helliger middelet, heter det, slutten på krigen og umennneskelighetene er hva som nå teller.

Jens Stoltenberg virket stresset på sin siste Nato pressekonferanse av å måtte fremføre Biden-regimets seneste krigs-instruksjoner, Stoltenberg fortjener en pause nå mer enn mer penger, det tror jeg i min ufattelige visdom. Men viktigst altså er en øyeblikkelig slutt på krigen, ikke for Russlands skyld, hvem bryr seg om dem lenger, som angivelig helt uprovosert startet sin lille, militære operasjon.. Ikke med krig i mente, men for å hjelpe sine landsmenn på feil side av grensen, angivelig angrepet og herset med over lang tid av nazistiske ukrainere som hater russere - noe som forresten økende mange gjør takket være den usanne voldsomme USA-propagandaen.. Hvem blir ikke overbevist av USA-hatet mot alle dem som står i deres imperialistiske vei; urettferdig sier Putin, og iallfall Kina synes enig.

Ja, alt dette til ettertanke. Hvem av stormaktene som har «mest rett», bryr jeg meg mindre om. Men Europa er økonomisk sterkt svekket takket være de av USA´s dikterte og voldsomme sanksjonene mot Russland, samt av USA´s ikke beviste, men sannsynlige sabotasje av Nord Stream gassledningene i Østersjøen. Ryktene sier Norge her var USA behjelpelig. Men uansett, alt dette har satt EU-landene økonomisk tilbake, bortsett da fra Norge som vasser i penger. Men Jonas vil ikke dele dem med sin befolkning, den skal fattig-gjøres etter befaling utgått nettopp fra den tyske Schwab og hans disipler, kanskje? For Schwab spiller forklaringen på Norges plutselige ekstra gode økonomi neppe noen rolle. Jeg tror egentlig han ikke bryr seg om annet enn seg selv. Og det selv om Tyskland nå alvorlig er økonomisk satt tilbake, med klovnen Schultz som kansler. Elendigheten kan kanskje sågar passe inn mht WEF´s oss ønskede fattig-gjøring, hva vet jeg som kun er en tilskuer.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer