WEF´s Klaus Schwab, Støre´s overordnede?

Av Dan Odfjell. 

Eller er det blitt EU´s tyske president Ursula v.d. Leyen? Det er iallfall ikke lenger det norske folket som gjør seg gjeldende.. Dette ble det spurt om etter Tore Kristiansens innlegg 2/5/23 på document.no med overskriften «Støre avviser krise i Arbeiderpartiet». Debattkommentarene som fulgte, ga Jonas Gahr Støre lite å glede seg over. De påpekte nemlig statsministeren med svin på skogen, for å si det slik. Nemlig, at han arbeider for WEF-kapitalistene, ikke for den lille norske mann og kvinne, dvs vanlige folk flest - selv om han lovet velgerne akkurat det, som hjalp ham bli valgt til statsminister for 1-1/2 år siden. I mellomtiden har han støttet Jens Stoltenberg og Nato overivrig og svindyrt mht Ukraina-krigen, som det korrupte USA, iallfall dets Biden-regime, helt vanvittig har stelt i stand. Støre «kjører sta på lag» uten tanke for at vår store nabo i nord heter Russland, og at Norge er et lite, utsatt og forsvarsløst land. Det er for tiden USA propagandaen og den rette moralen som teller, må vites..

Det er et tankekors at Jonas har seilt sitt politiske liv under sosialistfanen, men plutselig nå arbeider han for motsatt side, nemlig det vestlige oligarkiet av superrike kapitalister og deres tjenende klasse av politiske teknokrater. Om han ikke var kjent som en tåkefyrste fra før, vil Jonas omfavnelse av kapitalismen nå avsløre akkurat det. Det samt det implisitte autokratiet, helt motsatte demokratiet. Men kanskje sannheten endelig er forklart: Han er selv søkkrik, angivelig med en formue på over 100 millioner, avslørt nå som ikke annet enn en bløffmaker og en lurendreier, ingen sosialist, som kan snakke motsatt ut fra begge sider av munnen, samtidig.. Vi alminnelige dødelige melder pass til slik ufattelig fleksibilitet, det forklarer hans suksess som politiker, ja, vi må nærmest gi oss helt over og gratulere..

Men hvor ille vi som land har fått det, kom godt frem fra Hans Rustads innlegg 1/5/23 under overskriften «En 1.mai helt utenom det vanlige». Han beskriver dagen som et sosialismens gravøl. Jeg skal ikke gjengi hans lange innlegg, det bør leses, noe av det beste jeg har lest på lenge. Som der påpekt, vår «elite» har løsrevet seg totalt fra sin befolknings ve og vel: «Den styrer etter helt andre mål, og det går så fort at folk blir helt slått ut». De har satt oss på et tog med rasende fart. Det ville vært en mager trøst hvis tempoet skyldes omstendigheter eliten ikke hadde kontroll over. Men som Rustad sa, det motsatte er tilfelle: De har kontroll, og nå øker de tempoet: Norge vil være den flinkeste gutten i klassen, enten det er EU eller annen tilpasning eller lojalitet til Kina og WHO etc. Globalisme-toget prioriteres selv med avsporing i anmarsj. Og vi velgere holdes i mørket mht de store ting som skjer der ute i verden.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og Støre har lenge snakket om behovet for å inndra kjøpekraft fordi økonomien angivelig går varm.. Virkelig, spurte Rustad: Antall konkurser steg med 40% i 1. kvartal og arbeidsløsheten øker. Og høye strømpriser og økt rente forklarer dette, samt en generell fattig-gjøring av folk flest. Noe som synes helt bevisst og oss «utenriks-fra» dirigert eller importert i tråd med Klaus Schwab-rikingene, og deres uttrykte ønske om å fattig-gjøre oss alle, bortsett fra dem selv.. Ordet «demokrati» har mistet sin valør, i en sosial kontekst. Jeg tror ikke på denne såkalte «globalismen» som noe annet enn fordekt kommunisme, de få kontrollerende de mange.. På engelsk sies det, ganske forklarende: «When it walks and looks like a duck and quacks like a duck, it´s a duck”..

Ellers er det bemerkelsesverdig at mens Jonas er gått til høyre, har Erna Solberg gått til venstre, det passer jo godt inn i denne tidens totale forvirring. Men når alt kommer til alt, Erna er nok globalist på lag med WEF-rikingene og FN hun også. De to synes nær politisk ombyttelige, dvs Jonas og Erna utgjør en slags «garanti» for en og samme EU-politikk, altså ingen kursforandring i vår levetid.. Hennes tidligere utenriksminister, Børge Brende, sitter som administrerende direktør for Klaus Schwab, hvilken koselig gjeng av samstemte, infiltrerte globalister, dog svært lite opptatte av nasjonen Norges selvstendige fremtid og nordmenns beste. Og Erna synes fremst i komplottet om å underlegge oss helt og fullt under et tysk dominert og udemokratisk EU samt diktatoriske fremmede krefter.

For å gjøre sine EU-venner til lags, ga hun - støttet av Jonas - ja i realiteten «avrettet» de to sammen vår billige fossekraft, i bytte med hva? Om vi fikk noe i bytte overhodet fra EU, vites ikke, det vil de ikke snakke om.. Vi må altså stole på denne felles elite-intelligensen som rår, uten å kunne se den i kortene, fordi vårt sanne folkedemokrati har sluttet å fungere. Bakrommene har tatt over for Stortinget, sistnevnte er nå kun til gammeldags og dyr dekor å betrakte. Men fortell meg så gjerne at jeg er blitt til en uinformert, gammel idiot, at jeg snakker tull. Gammel ja, men ikke hjernevasket. Til dere yngre og mange, ja til dels hjernevaskede og politisk kjøpte, ønskes lykke til på denne tidens akselererende og kontinuerende løgn-ferd.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

Kommentarer