Den beste begynnelse

Av Erling Ruud

Herre! Årle høre du min røst! Årle legger jeg min sak frem for deg og venter. - Salme 5, 4.

All menneskelig erfaring sier at morgenstund har gull i munn. All kristen erfaring sier at hver morgenstund som har bønn i munn, er begynnelsen til en lykkelig dag.

Når bønnen må vente til kvelden, blir den ofte ikke mere enn et søvnig godnatt. Morgenvakten gjør åndelig våken hele dagen, slik at alt som hender blir forvandlet til bønn dagen igjennom. En gammel misjonær samlet sin erfaring i disse ordene: Skal du få den rette kraft i bønnen, må du gi Jesus ditt første pust om morgenen! - Bønnen er jo sjelens åndedrett, og sjelens fornyelse begynner best om morgenen.

Morgenbønnen gir forjettende forventning for dagen istedetfor bekymring: undres hvordan Gud vil ordne alt det jeg nå har lagt frem for ham? Akkurat som et barn legger sitt behov frem for sin far og med forventning ser fars gave imøte, slik skal vi enda mer være forventningsfulle når vår sak er lagt i vår himmelske Fars hånd. Vår bønnesak er vår Fars hjertesak, og vi kan være visse på at han gir langt utover det vi ber eller forstår.

«Program for en lykkelig dag» var tittelen på en bok. Å begynne hver dag med bønn er å starte med program for en lykkelig dag, hvor vi vet at vi er Guds verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud har lagt ferdige for oss.

Kommentarer