Denne din dag

Av Edin Holme

«Visste også du, om enn først på denne din dag, hva som tjener til din fred.» Luk. 19,42.

Denne din dag! - Hvilken dag?

For Jerusalem var det den siste anledning til å ta imot Jesus. Men Jerusalem benyttet ikke anledningen. Det kjente ikke sin dag.

Og denne dag kom aldri igjen. -

Det er en høyst alvorlig sak at det for hvert menneske er en slik «dag». En dag da Guds frelsende kjærlighet er nær på en særskilt måte.

En valgets dag.

Da det største kan vinnes og det største kan tapes.

Det er flere slike dager i et menneskes liv. En gang kommer den siste.

Slik som det var for Jerusalem, slik er det også for enhver av oss.

Ingen kan ustraffet leke med Guds barmhjertighet. Det kan lenge nok synes slik. Men ingen bedra seg selv. En gang passeres linjen - en gang slår klokken det siste slag.

For sent! - Et grufullt ord. Og grufullt uten like når det gjelder det evige livs herlighet. - Alle anledninger forbi - alle formaninger forstummet - - sjelen stirrer inn i det mørke som aldri mildnes ved noe lys.

Og mennesket står der med den bevissthet: Dette er rettferdig. Jeg hadde min dag - men brukte den ikke.

Min leser! Har du benyttet din dag?

Ennå er det tid!

Kommentarer