Glede

Av Stephan Tschudi

Vi hungrer etter glede. En hel industri arbeider for å imøtekomme dette behovet. Men det er ikke nødvendig å påvise at fornøyelsesindustrien ikke holder det den lover. Det er manges erfaring at forlystelsene bare øker tomhetsfølelsen.

Det er alminnelig å tro at kristendom og glede er uforenlige. Mange er overbevist om at den som blir kristen, må mure seg inne i surt alvor. Det motsatte er tilfelle. Bibelen taler tydelig om at Jesus vil gi oss fullkommen glede.

I det 15. kapitel av Lukasevangeliet skildrer Jesus under tre forskjellige bilder hvordan mennesker som er kommet bort fra Gud, blir brakt tilbake igjen. Og alle tre ganger understrekes det særlig sterkt hvor stor gleden er hver gang det skjer. Nettopp her er en av våre rikeste gledeskilder. Jesus forteller at det også var en mann som ikke var glad da hans bror kom tilbake. Det er et faktum at sneversyn og betenkeligheter kan hindre oss i å være glad når medmennesker vender om til Gud. Men den som overvinner all slik smålighet og følger med i evangeliets seiersgang rundt blant mennesker nær og fjern med et åpent sinn, han vil daglig finne stor grunn til glede.

Oppløft ditt syn, o kristen sjel!
Det dugger over dal og fjell,
det våres alle vegne.
Gud har sin milde hånd opplukt,
den gode sed har båret frukt
i fjerne verdens egne.
Lover Herren!
Sjele bundne, nu gjenfundne,
frelste føres,
gledessang i himlen høres.

(Landstad 772, 1)

Kommentarer