Klargjøring for krig, katastrofe og beredskap?

Av Amund Garfors. 

På NRK-nyhetene mandag formiddag, der fikk vi høre nåværende Forsvarssjef Eirik Kristoffersen snakke om krig og Forsvarets begredelige tilstand. Mens tidligere Forsvarssjef Harald Sunde snakket om beredskap i ei litt seinere nyhetssending, hvor alt av beredskap i Norge er under enhver kritikk. Ja, der Norge ligger svært så dårlig an dersom krig bryter ut. Ja, jeg satte nesten kaffen i halsen, da Kristoffersen kunne fortelle oss at Forsvaret mangler omtrent alt!  Herav ammunisjon, drivstoff, luftvern, våpen og personell.  Der vi også har en svært  begrenset evne og mulighet til å beskytte oss mot Cyber-angrep, og der alt ligger åpent for hacking og sabotasje.

Denne uka skal så forsvarssjefen legge fram sitt fagmilitære råd til Forsvarsminister Bjørn Arild Gram, en mann jeg mer ser på som en komiker enn forsvarsminister. Bl.a skriver Forsvarssjef Eirik Kristoffersen at sannsynligheten for direkte konflikt og krig på norsk jord eller på territoriet til våre allierte, bare har økt i de siste årene. Til tross for milliardinvesteringer, så kommer det tydelig fram at Kristoffersen ikke er særlig imponert over landets forsvarsevne. Der han beskriver muligheten til å operere over tid som marginal og begrenset. Ja, det han sier det tydelig og kontant, det er at Forsvaret ikke vil være i stand til å løse og utføre sine mest krevende oppgaver på en tilfredsstillende måte! Og han skal ha all takk og ros for at han snakker sant. For da veit vi det!

Et par timer seinere så kommer tidligere Forsvarssjef Harald Sunde på nyhetene. Og det var ikke mye oppmuntrede å høre fra ham heller. Han har vært formann i et slags utvalg som skulle se på landets beredskap, ja når det gjelder folkets mulighet til å overleve noen dager med krig, ufred, matmangel, vannmangel og kaos.  Nei sannelig, jeg ble ikke særlig imponert over hva også han hadde å berette av triste meldinger til oss på denne dag.

Først av alt fikk vi høre at Norge må være forberedt på en forsyningskrise - og ikke minst sørge for å ha et eget privat beredskapslager, men visstnok ikke av statlig ansvar?  Der folk sjøl måtte opprette noe slikt i egen heim! Ja, det kom også fram av denne rapporten fra kommisjonen som Sunde er leder av, der de også har sett på totalberedskapen i kongeriket. Nei, jeg kan ikke si jeg ble så veldig imponert av han heller. For det kom tydelig fram fram, at langt flere tiltak må til dersom vi skal kunne føle oss trygge. Der mange tiltak må på plass for å få en tilfredsstillende beredskapsplan som fungerer i krig!

Undertegnede fikk en liten stygg smak i munnen, der jeg bare må innse at dette landet for tiden mangler alt. Vi mangler også oppegående mennesker som er handlekraftig og som griper tak i virkeligheten for å få gjennomført raske tiltak, både innafor det militære som ligner mer og mer på den tiden like før 2.dre verdenskrig. Ja der disse lite oppegående politikerne i Nygaardsvolls regjering bare rustet ned, holdt folket for narr og spilte poker med landets sikkerhet. Også den gangen som nå, var beredskapen langt under pari. Men vi hadde i vert fall bøndene på gårdene rundt omkring, der folk kunne få seg en kjøttbit, et par egg og en liter melk eller to. Men også det har Ap og Høyre lagt ned og sulteforet!

Nei, i dette landet er det sannelig stor mangel på troverdige politikere og myndigheter som står opp for folket. Tvert imot, så gjør de bare alt de kan for å lage alt verre. Der vi ikke engang skal kunne forsvare oss! Og der vi trolig skal sulte ihjel om krig og katastrofer innhenter oss igjen... For det som Kristoffersen og Sunde påpekte i disse korte nyhetssendingene i dag, det er det som virkelig er PROBLEMET!

Manglende handlekraft viser seg mer og mer, og ikke bare som manglende beredskap. For denne handlingsvegringen er dessverre blitt normaliteten i alle ledd i dagens Norge, både innafor helsevesen, skoleverket, kommuner, fylket, byråkratiet, samt de 169 godt betalte papegøyer som sitter på toppen av pyramiden. For ikke å snakke om denne totalt ubrukelige statsminister Gahr Støre, og som frivillig burde gått av på dagen!

Ja, jeg er enig med både Kristoffersen og Sunde i at noe må gjøres snart, ellers kan det være ute med oss alle før vi vet ordet av det. Og det eneste som duger, det er en formidabel opprustning og en egen beredskap, der vi sjøl må ta ansvaret og gjøre alt for å kunne berge oss den dagen det blir alvor og krisene står i kø. Enten det gjelder matvare lager i huset, og der vi også trolig står uten både elektrisitet, vann, drivstoff og alt vi nå tar som gitt.

Ofte må jeg tenke på en sang som den dyktige kunstneren Inge Bremnes fra Lofoten synger, der han spør følgende spørsmål: "Ka du håpa på?, Ka du trur på?, Ka du vente på og Ka du står på?" Ja, den sangen må jeg ofte spille når jeg ikke ser noe håp eller ikke forstår hva våre myndigheter og politikere driver på med.  Bremnes stiller spørsmål som mange av oss spør oss sjøl om hver eneste dag. Men der vi bare står der i stillhet, uten noe godt svar. Tja ikke veit jeg, men det blir vel de sterkeste og frekkeste som overlever i sin egenberedskap? Tja ved å ta fra og komme de svake og gamle i forkjøpet? Vi så jo hvordan folk hamstret under coronakrisen... Og blir det krig, så tør jeg ikke tenke på hvordan hyllene i matbutikkene vil se ut...

Alle som har fulgt med i timen om det som har med sikkerhet å gjøre, de vet av første bud for viktige systemer er BACKUP, dersom hovedsystemet svikter. Dessverre er politikere som oftest helt blåst i hodet når det gjelder kunnskaper og erfaring fra det virkelige liv. De er heller ikke åpen og beredt  for innspill før de sjøl erfarer skadene de har påført både landet og folket og seg sjøl.

Når det gjelder det som Eirik Kristoffersen kom med på morgensendingen, så har jeg noen nyheter til ham: Norge begynte nedrustningen av Forsvaret for over 20 år siden! Og årsaken til det, det var at disse historieløse og lite skarpe politikerne trodde nemlig i sin naivitet, at "den kalde krigen" aldri ville komme tilbake. Advarsler både muntlig og skriftlig ble ignorert og ikke hørt på. Heller ikke advarsler ang. matforsyningen. Her i Narvik hadde vi noe som hete STATENS MELLAGER og som lå i Kleiva ved siden av E6. Men det ble lagt ned på 80-tallet, der også våre tilfluktsrom trolig også er vekk eller omgjort til lager?

Nasjonens tilstand for tiden er krise og fallitt, i hvert fall slik jeg ser det. Alle makroparameter går nå feil vei. Kanskje den store "krigshelten" Eirik Kristoffersen med lang fartstid fra Afghanistan og med å sloss med pysjamas-krigerne i Taliban, burde føtalt våre nokså nedsnødde politikere dette han fortalte oss på NRK i dag, før de begynte å hisse opp "den russiske bjørnen"? Ja ikke minst gi blaffen i å forsyne Ukraina med tunge våpen og enorme pengesummer? For det hjelper oss ikke en meter, ved at vi gir bort våre egne våpen. Og til et land som er i krig med vårt naboland. Ja verdens største atommakt, for å sette det hele på spissen!

Og for å gjenta Inge Bremnes sitt spørsmål igjen: KA DU HÅPE PÅ?

Gud hjelpe oss alle!

Ankenes, 5.juni 2023.
Amund Garfors
Styremedlem i NORGESDEMOKRATENE.

Kommentarer