Tilgi som Jesus tilgir

Av Olav Toft

Det er sammenheng mellom å synes om og å tilgi. I 1 Pet 4,8 står det: «Fremfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder.»

Det er ikke vanskelig å tilgi den som en er glad i. Tenk på barnet når det har gjort noe galt mot deg! Men å tilgi en uvenn som ikke har gjort annet enn å sette «kjepper i hjul» for deg, er ikke så lett.

Jesus sier det alvorlig i Mark 11, 26: «Men om dere ikke tilgir, da skal heller ikke deres Far i himmelen tilgi dere overtredelsene deres». Den som ikke vil tilgi andre, stenger for Guds nåde.

Vi vet at det er helt nødvendig at vår himmelske Far tilgir oss, for vi er alle ufullkomne og synder på ulike måter.

Det store og avgjørende er at Gud har elsket oss og tilgitt oss først, fordi Kristus har sonet vår synd (Kol 3, 13). Tenker vi på dette, da blir det også lettere for oss å tilgi vår neste.

«Hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham - inntil sju ganger?» spurte Peter. Jesus svarte: «Ikke sju ganger, sier jeg deg, men sytti ganger sju!» (Matt 18, 21-22).

Det er ofte vanskelig for en som har syndet mot en kristen bror eller søster å be om tilgivelse, kanskje ikke minst for dem som har spredt falske rykter mot bunnærlige mennesker. En god oppskrift har vi i Jak 5, 16: «Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet.»

La oss ikke glemme å takke for Guds tilgivende kjærlighet og be om nåde og ydmykhet, så vi bedre kan forstå og tilgi vår neste.

Så lenge jeg er her på jorden jeg plages daglig av min synd.
Jeg fattig var, er verre vorden, ser mer og mer av hjertets dynn.
Dog får jeg være Herrens brud, o, du forunderlige Gud!

Kommentarer